„Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.”

Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian 1,21

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Jana 3:26

3:1
A był człowiek z Faryzeuszów imieniem Nikodem, Książę Żydowskie.
3:2
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Rabbi, wiemy, iżeś przyszedł od Boga Nauczycielem: bo żaden tych znaków czynić nie może, które ty czynisz, jeśliby z nim Bóg nie był.
3:3
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię tobie: jeśli się kto nie odrodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
3:4
Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek rodzić, będąc starym? Izali może powtóre wniść w żywot matki swojej i odrodzić się?
3:5
Odpowiedział Jezus: Zjeśli się kto nie odrodzi z wody a z Ducha Świętego, nie może wniść do królestwa Bożego.
3:6
Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
3:7
Nie dziwuj się, żem ci powiedział: Potrzeba się wam narodzić znowu.
3:8
Duch, kędy chce, tchnie i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie: tak jest wszelki, który się narodził z ducha.
3:9
Odpowiedział Nikodem i rzekł mu: Jakoż to być może?
3:10
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Tyś jest Nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?
3:11
Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, iż co wiemy, mówiemy; a cochmy widzieli, świadczymy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.
3:12
Jeślim ziemskie rzeczy powiedział wam, a nie wierzycie, jakoż, jeślibym wam niebieskie opowiadał, wierzyć będziecie?
3:13
A żaden nie wstąpił do nieba, jedno który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.
3:14
A jako Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak potrzeba, aby podwyższon był Syn człowieczy,
3:15
aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
3:16
Abowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
3:17
Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat: ale iżby świat był zbawion przezeń.
3:18
Kto wierzy weń, nie bywa sądzon; a kto nie wierzy, już osądzony jest, iż nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.
3:19
A ten jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie raczej miłowali ciemności niż światłość, bo były złe ich uczynki.
3:20
Każdy bowiem, który źle czyni, nienawidzi światłości ani idzie na światłość, żeby nie były zganione uczynki jego.
3:21
Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby się okazały sprawy jego, iż w Bogu są uczynione.
3:22
Potym przyszedł Jezus i uczniowie jego do Żydowskiej ziemie i tam przemieszkiwał z nimi, i chrzcił.
3:23
Chrzcił też i Jan w Enon, blisko Salim, iż tam było wiele wód. I przychodzili, i chrzcili się.
3:24
Bo jeszcze Jan nie był dany do więzienia.
3:25
I wszczęło się gadanie od uczniów Janowych z Żydy około oczyścienia.
3:26
I przyszli do Jana, i rzekli mu: Rabbi, który z tobą był za Jordanem, któremuś ty dał świadectwo, ten oto chrzci, a wszyscy idą do niego.
3:27
Odpowiedział Jan i rzekł: Nie może nic wziąć człowiek, jeśliby mu nie było dano z nieba.
3:28
Wy sami jesteście mi świadkami, żem powiedział: Nie jestem ja Chrystus, ale iżem posłan przed nim.
3:29
Kto ma oblubienicę, oblubieńcem jest; lecz przyjaciel oblubieńców, który stoi a słucha go, weselem się weseli dla głosu oblubieńcowego. To tedy wesele moje wypełnione jest.
3:30
On ma róść, a ja się umniejszać.
3:31
Który z wysoka przychodzi, nad wszytkimi jest; który z ziemie jest, z ziemie jest, i z ziemi mówi. Który z nieba przyszedł, jest nade wszytkimi.
3:32
A co widział i słyszał, toż świadczy, a świadectwa jego żaden nie przyjmuje.
3:33
Kto jego świadectwo przyjął, zapieczętował, iż Bóg jest prawdziwy.
3:34
Abowiem którego Bóg posłał, słowa Boże powiada. Bo nie pod miarą Bóg dawa ducha.
3:35
Ociec miłuje Syna i wszytko oddał w rękę jego.
3:36
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, a kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, ale gniew Boży nad nim zostawa.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża.
II Kron 20:15

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson pochodził z pokolenia Dana (Sdz 13:2, Sdz 13:24-25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić