„A wy, namilszy! Budując sami siebie na naświętszej wierze waszej, przez Ducha świętego modląc się,”

Biblia Brzeska: List św. Judy 1,20

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Jana 2:1

2:1
A dnia trzeciego były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiej, a była tam matka Jezusowa.
2:2
Wezwan też był i Jezus, i uczniowie jego na gody.
2:3
A gdy nie zstawało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.
2:4
I rzekł jej Jezus: Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja.
2:5
Rzekła matka jego sługom: Cokolwiek wam rzecze, czyńcie.
2:6
I było tam sześć stągiew kamiennych, według oczyścienia Żydowskiego postanowionych, biorących w się każda dwie abo trzy wiadra.
2:7
Rzekł im Jezus: Napełnicie stągwie wodą. I napełnili je aż do wierzchu.
2:8
I rzekł im Jezus: Czerpajcież teraz a donieście przełożonemu wesela. I donieśli.
2:9
A gdy skosztował przełożony wesela wody, która się zstała winem, a nie wiedział, skąd by było, lecz słudzy wiedzieli, którzy wodę czerpali, wezwał oblubieńca przełożony wesela
2:10
i rzekł mu: Wszelki człowiek pierwej kładzie wino dobre, a gdy się napiją, tedy podlejsze. A tyś dobre wino zachował aż do tego czasu.
2:11
Ten początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i okazał chwałę swą, i uwierzyli weń uczniowie jego.
2:12
Potym zstąpił do Kafarnaum, on i matka jego, i bracia jego, i uczniowie jego, a zmieszkali tam niewiele dni.
2:13
A była blisko Pascha Żydowska i wstąpił Jezus do Jeruzalem,
2:14
i znalazł w kościele przedawające woły i owce, i gołębie, i bankierze siedzące.
2:15
A uczyniwszy jakoby bicz z powrózków, wyrzucił wszytkie z kościoła, owce też i woły, a bankierzów pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał.
2:16
A tym, co gołębie przedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupiectwa.
2:17
I wspomnieli uczniowie jego, iż jest napisano: Zarzliwość domu twego zjadła mię.
2:18
Żydowie tedy odpowiedzieli i rzekli mu: Cóż za znak okazujesz nam, iż to czynisz?
2:19
Odpowiedział Jezus i rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach wystawię ji.
2:20
Rzekli tedy Żydowie: Czterdzieści i sześć lat budowano ten kościół, a ty go we trzech dniach wystawisz?
2:21
Lecz on mówił o kościele ciała swojego.
2:22
Gdy tedy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż to mówił: i uwierzyli Pismu i mowie, którą wyrzekł Jezus.
2:23
A gdy był w Jeruzalem w Paschę w dzień święty, wiele ich uwierzyło w imię jego, widząc jego cuda, które czynił.
2:24
Lecz sam Jezus nie zwierzał samego siebie im, dlatego iż on znał wszytkie,
2:25
a iż nie trzeba mu było, aby kto dał świadectwo o człowieku: abowiem wiedział, co było w człowieku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zimri był najkrócej panującym królem, jego rządy wyniosły tylko 7 dni (I Król 16:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić