„A tej nocy odbiegł sen króla i polecił, aby przyniesiono księgę pamiątkową kronik i odczytano ją przed królem.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Estery 6,1

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Jana 15:6

15:1
Jam jest winna macica prawdziwa, a Ociec mój jest oraczem.
15:2
Wszelką latorośl we mnie nie przynoszącą owocu odetnie ją; a wszelką, która przynosi owoc, ochędoży ją, aby więcej owocu przynosiła.
15:3
Już wy jesteście czystymi dla mowy, którąm do was mówił.
15:4
Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwać w winnej macicy, także ani wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie.
15:5
Jam jest winna macica: wyście latorośli. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten siła owocu przynosi, bo beze mnie nic czynić nie możecie.
15:6
Jeśliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzucon będzie jako latorośl, i uschnie, i zbiorą ją, i do ognia wrzucą, i gore.
15:7
Jeśliż we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, czegokolwiek zachcecie, prosić będziecie i zstanie się wam.
15:8
W tym jest uwielbion Ociec mój, iżbyście barzo wiele owocu przynieśli i zstali się moimi uczniami.
15:9
Jako mię umiłował Ociec i ja umiłowałem was. Trwajcież w miłości mojej.
15:10
Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwać w miłości mojej, jakom i ja zachował rozkazanie Ojca mego i trwam w miłości jego.
15:11
Tom wam powiedział, aby wesele moje w was było, a wesele wasze napełniło się.
15:12
To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom was umiłował.
15:13
Więtszej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę swą położył za przyjacioły swoje.
15:14
Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie, co ja wam rozkazuję.
15:15
Już was nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz was nazwałem przyjacioły, bo wszytko, com słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam.
15:16
Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał i postanowiłem was, abyście szli i przynieśli owoc, a owoc by wasz trwał: aby oczkolwiek byście prosili Ojca w imię moje, dał wam.
15:17
To wam przykazuję: abyście się społecznie miłowali.
15:18
Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, iż mnie pierwej niż was nienawidział.
15:19
Byście byli z świata, świat by, co jego było, miłował: lecz iżeście nie są z świata, alem ja was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi.
15:20
Wspomnicie na mowę moję, którąm ja wam mówił: Nie jest sługa więtszy nad Pana swego. Jeśli mnie przeszladowali i was przeszladować będą. Jeśli mowę moję chowali i waszę chować będą.
15:21
Ale wam to wszytko czynić będą dla imienia mego: bo nie znają tego, który mię posłał.
15:22
Bych był nie przyszedł a nie mówił im, nie mieliby grzechu: lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego.
15:23
Kto mnie nienawidzi i Ojca mego nienawidzi.
15:24
Bych był między nimi uczynków nie czynił, których żaden inszy nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i nienawidzieli i mnie, i Ojca mego.
15:25
Ale żeby się wypełniła mowa, która jest w zakonie ich napisana: Że mię niesłusznie mieli w nienawiści.
15:26
A gdy przydzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie świadectwo dawać będzie.
15:27
I wy świadectwo wydawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Objawienia napisana została do 7 kościołów: Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei (Obj 1:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.
II Kor 6:2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić