„Więc postawili dwóch: Józefa zwanego Barsabą, który został nazwany Justem, i Macieja.”

Nowa Biblia Gdańska: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 1,23

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Jana 14:6

14:1
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i w mię wierzcie.
14:2
W domu ojca mego jest mieszkania wiele. Jeśliby inaczej, powiedziałbych wam był. Abowiem idę gotować wam miejsce.
14:3
A jeśli odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do mnie samego, iżbyście, gdziem ja jest, i wy byli.
14:4
A dokąd ja idę, wiecie, i drogę wiecie.
14:5
Rzeki mu Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, a jakoż możemy drogę wiedzieć?
14:6
Rzekł mu Jezus: Jam jest droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, jedno przez mię.
14:7
Gdybyście mię byli poznali, wżdybyście i Ojca mego byli poznali. A od tego czasu poznacie go i widzieliście go.
14:8
Rzekł mu Filip: Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam.
14:9
Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznaliście mię? Filipie, kto mię widzi, widzi i Ojca. Jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca?
14:10
Nie wierzycie, że ja w Ojcu, a Ociec jest we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię. Lecz Ociec we mnie mieszkający, on czyni uczynki.
14:11
Nie wierzycie, iżem ja w Ojcu, a Ociec we mnie jest? Wżdy dla samych uczynków wierzcie.
14:12
Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Kto wierzy w mię, uczynki, które ja czynię, i on czynić będzie, i więtsze nad te czynić będzie.
14:13
Bo ja do Ojca idę, a oczkolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, to uczynię, aby był uwielbion Ociec w Synu.
14:14
Jeśli mię o co będziecie prosić w imię moje, to uczynię.
14:15
Jeśli mię miłujecie, chowajcie przykazania moje.
14:16
A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki,
14:17
Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna. Lecz wy poznacie go, iż u was mieszkać będzie i w was będzie.
14:18
Nie zostawię was sierotami: przyjdę do was.
14:19
Jeszcze maluczko, a świat mię już nie widzi. Lecz wy mnie widzicie, bo ja żywę i wy żyć będziecie.
14:20
W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was.
14:21
Kto ma przykazania moje i zachowa je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowan od Ojca mego i ja go miłować będę, i objawię mu siebie samego.
14:22
Powiedział mu Judasz, nie on Iszkariot: Panie, cóż się stało, że się nam objawić masz, a nie światu?
14:23
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli mię kto miłuje, będzie chował mowę moję, a Ociec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy.
14:24
Kto mnie nie miłuje, mów moich nie chowa. A mowę, którąście słyszeli, nie jest moja, ale tego, który mię posłał, Ojca.
14:25
Tom wam powiedział, u was mieszkając.
14:26
Lecz pocieszyciel, Duch święty, którego Ociec pośle w imię moje, on was wszytkiego nauczy i przypomni wam wszytko, cokolwiek bym wam powiedział.
14:27
Pokój zostawuję wam, pokój mój daję wam: nie jako dawa świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.
14:28
Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, iż idę do Ojca, bo Ociec więtszy jest niżli ja.
14:29
I terazem wam powiedział, przedtym, niż się zstanie, iżbyście, gdy się zstanie, wierzyli.
14:30
Już wiele z wami mówić nie będę. Abowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma.
14:31
Ale iżby świat poznał, że miłuję Ojca, a jako mi Ociec rozkazanie dał, tak czynię. Wstańcie, pódźmy stąd.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Obj 12:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Dawid nakazał Joabowi i dowódcom armii przeliczyć wszystkich wojowników w Izraelu, zajęło im to aż 9 miesięcy i 20 dni. Ich liczba po obliczeniu wyniosła 1.300.000 mężczyzn (II Sam 24:1-9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić