„Abowiem to czynicie przeciw wszytkiej braciej we wszytkiej Macedonijej. A prosimy was, bracia, iżbyście więcej obfitowali”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Tesaloniczan 4,10

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Jana 1:1

1:1
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
1:2
To było na początku u Boga.
1:3
Wszytko się przez nie zstało, a bez niego nic się nie zstało, co się zstało.
1:4
W nim był żywot, a żywot był światłością ludzi,
1:5
a światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły.
1:6
Był człowiek posłany od Boga, któremu było imię Jan.
1:7
Ten przyszedł na świadectwo, aby dał świadectwo o światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli.
1:8
Nie był on światłością, ale iżby świadectwo dał o światłości.
1:9
Była światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego.
1:10
Na świecie był, a świat jest uczynion przezeń, a świat go nie poznał.
1:11
Przyszedł do własności, a swoiż go nię przyjęli.
1:12
A ilekolwiek ich przyjęli go, dał im moc, aby się zstali synami Bożymi: tym, którzy wierzą w imię jego,
1:13
którzy nie ze krwie ani z wolej ciała, ani z wolej męża, ale z Boga się narodzili.
1:14
A Słowo ciałem się zstało i mieszkało między nami (i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca) pełne łaski i prawdy.
1:15
Jan świadectwo daje o nim i woła, mówiąc: Ten był, o którymem powiadał, który po mnie przyjść ma: zstał się przede mną, bo był pierwszy niż ja.
1:16
A z pełności jego mychmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę.
1:17
Abowiem zakon przez Mojżesza jest dan: łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się zstała.
1:18
Boga żaden nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojcowskim, on opowiedział.
1:19
A toć jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydowie z Jeruzalem kapłany i Lewity do niego, aby go spytali: Ktoś ty jest?
1:20
I wyznał, a nie zaprzał; a wyznał: żem ja nie jest Chrystus.
1:21
I spytali go: Cóż tedy? Jesteś ty Eliasz? I rzekł: Nie jestem. Jesteś ty prorok? I odpowiedział: Nie.
1:22
Rzekli mu tedy: Ktoś jest, żebychmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co powiadasz sam o sobie?
1:23
Rzekł: Jam głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok.
1:24
A którzy byli posłani, byli z Faryzeuszów.
1:25
I pytali go a mówili mu: Czemuż tedy chrzcisz, jeśliżeś ty nie jest Chrystus ani Eliasz, ani prorok?
1:26
Odpowiedział im Jan, mówiąc: Jać chrzczę wodą, ale w pośrzodku was stanął, którego wy nie znacie.
1:27
Ten jest, który za mną przyjdzie, który przede mną zstał się, któregom ja nie godzien, żebym rozwiązał rzemyk u trzewika jego.
1:28
To się działo w Betanijej za Jordanem, kędy Jan chrzcił.
1:29
Nazajutrz ujźrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzech świata.
1:30
Ten ci jest, o którymem powiadał: Idzie za mną mąż, który zstał się przede mną: iż pierwej był niż ja.
1:31
A jam go nie znał. Ale iżby był objawion w Izraelu, dlategom ja przyszedł, chrzcząc wodą.
1:32
I dał świadectwo Jan, mówiąc: Iżem widział Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim.
1:33
A jam go nie znał. Ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na którego ujźrzysz Ducha zstępującego i na nim zostawającego, ten jest, który chrzci Duchem świętym.
1:34
A jam widział i dałem świadectwo, że ten jest Syn Boży.
1:35
A nazajutrz zasię stał Jan i dwa z uczniów jego.
1:36
A pojźrzawszy na Jezusa idącego, rzekł: Oto baranek Boży.
1:37
I usłyszeli go dwa uczniowie mówiącego, i szli za Jezusem.
1:38
A obróciwszy się Jezus i ujźrzawszy je za sobą idące, rzekł im: Czego szukacie? Którzy mu rzekli: Rabbi (co zowią, wyłożywszy, Nauczycielu), gdzie mieszkasz?
1:39
Rzekł im: Pódźcie a oglądajcie. Przyszli i widzieli, gdzie mieszka, i zostali przy nim onego dnia: a była jakoby dziesiąta godzina.
1:40
A był Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden ze dwu, którzy słyszeli byli od Jana, a szli byli za nim.
1:41
Ten pierwej nalazł Szymona, brata swego, i rzekł mu: Naleźliśmy Mesjasza (co jest, wyłożywszy, Chrystus).
1:42
I przywiódł go do Jezusa. A wejźrzawszy nań Jezus, rzekł: Tty będziesz zwan Cefas (co się wykłada: Opoka).
1:43
Nazajutrz chciał wyniść do Galilejej i nalazł Filipa. I rzekł mu Jezus: Pódź za mną.
1:44
A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzejowego i Piotrowego.
1:45
Nalazł Filip Natanaela i rzekł mu: O którym napisał Mojżesz w zakonie i Prorocy, naleźliśmy: Jezusa, syna Józefowego z Nazaret.
1:46
I rzekł mu Natanael: Może-ż co dobrego być z Nazaret? Rzekł mu Filip: Pódź a oglądaj!
1:47
Ujźrzał Jezus Natanaela idącego ku sobie i rzekł o nim: Oto prawdziwie Izraelczyk, w którym nie masz zdrady.
1:48
Rzekł mu Natanael: Skądże mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Pierwej, niż cię Filip wezwał, gdyś był pod figą, widziałem cię.
1:49
Odpowiedział mu Natanael i rzekł: Rabbi, tyś jest Syn Boży, tyś jest król Izraelski!
1:50
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Iżem ci powiedział: Widziałem cię pod figą, wierzysz? Więtszą nad te ujźrzysz.
1:51
I rzekł mu: Zaprawdę mówię wam, ujźrzycie niebo otworzone i Anjoły Boże wstępujące i zstępujące na Syna człowieczego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Greckie słowo mainomai użyte jest 5 razy w Nowym Testamencie. Oznacza ono dosłownie "być szalonym, wariować (jak maniak)". Zostało użyte do opisu 3 ludzi: Jezusa (Jan 10:20), Rode (Dz 12:15) i Pawła (Dz 26:24-25). Zostało ono także użyte w (I Kor 14:23) odnośnie postrzegania mówienia językami przez osoby niewierzące.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.
Hebr 13:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić