„Nie bądź zły do przesady i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Koheleta 7,17

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Dzieje Apostolskie 6:8

6:1
A we dni one, gdy rosła liczba uczniów, zstało się szemranie Greków przeciw Żydom, iż w posługowaniu powszednim bywały pogardzone wdowy ich.
6:2
A dwanaście zezwawszy gromadkę uczniów, rzekli: Nie jest słuszna, żebyśmy my opuścili słowo Boże, a stołom służyli.
6:3
Upatrzcież, tedy, bracia, z was siedmi mężów dobre świadectwo mających, pełnych Ducha świętego i mądrości, które byśmy przełożyli nad tą sprawą.
6:4
A my modlitwy i usługowania słowa pilnować będziemy.
6:5
I podobała się mowa przed wszystką gromadą. I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Ś. i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, nowożydowina Antiocheńczyka.
6:6
Te postawili przed oczyma apostołów, a modliwszy się, włożyli na nie ręce.
6:7
A słowo Pańskie rosło i mnożył się poczet uczniów barzo w Jeruzalem, wielkie też mnóstwo kapłanów posłuszne było wierze.
6:8
A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie między ludem.
6:9
I powstawali niektórzy z bóżnice, którą zowią Libertynów i Cyrenejczyków, i Alexandrianów, i tych, którzy byli z Cylicyjej i z Azyjej, gadając się z Szczepanem.
6:10
I nie mogli się sprzeciwić mądrości i Duchowi, który mówił.
6:11
Tedy naprawili męże, którzy by mówili, że go słyszeli mówiącego słowa bluźnierskie przeciw Mojżeszowi i Bogu.
6:12
A tak wzruszyli lud i starsze, i Doktory, a zbieżawszy się, porwali go i przywiedli do rady,
6:13
i postawili fałszywe świadki, którzy mówili: Ten człowiek nie przestawa mówić słów przeciw miejscu świętemu i zakonowi.
6:14
Abowiemeśmy go słyszeli mówiącego: Iż Jezus Nazareński ten zburzy to miejsce i odmieni podania, które nam podał Mojżesz.
6:15
A patrząc nań pilnie wszyscy, którzy siedzieli w Radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze anjelskie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
I Jan 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W More koło Sychem było bardzo znane drzewo terebintu (I Mojż 12:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.
Iz 40:29-31


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić