„Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Piotra 3,13

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Dzieje Apostolskie 2:32

2:1
A gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnice, byli wszyscy wespółek na tymże miejscu.
2:2
I zstał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszytek dom, gdzie siedzieli.
2:3
I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna.
2:4
I napełnieni byli wszyscy Ducha świętego, i poczęli mówić rozmaitemi językami, jako im Duch święty wymawiać dawał.
2:5
A byli w Jeruzalem mieszkający Żydowie, mężowie nabożni ze wszego narodu, który jest pod niebem.
2:6
A gdy się zstał ten głos, zbieżało się mnóstwo i strwożyło się na myśli, że każdy słyszał je swym językiem mówiące.
2:7
A zdumiewali się wszyscy i dziwowali, mówiąc: Izali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy?
2:8
A jakożeśmy słyszeli każdy z nas swój język, w którymechmy się urodzili?
2:9
Partowie i Medowie, i Elamitowie, i mieszkający w Mezopotamijej, w Żydowskiej ziemi i w Kapadocyjej, w Poncie i w Azyjej,
2:10
w Frygijej i w Pamfilijej, w Egipcie i w stronach Libijej, która jest podle Cyreny, i przychodniowie Rzymscy,
2:11
Żydowie też i nowo nawróceni, Kreteńczycy i Arabczycy, słyszeliśmy je mówiące języki naszemi wielmożne sprawy Boże.
2:12
I zdumiewali się wszyscy, i dziwowali, mówiąc jeden do drugiego: Cóż to ma być?
2:13
A drudzy, naśmiewając się, mówili: Że muszczu pełni są ci.
2:14
A stanąwszy Piotr z jedenaścią, podniósł głos swój i mówił im: Mężowie Żydowscy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jeruzalem! Niech to wam jawno będzie a Przyjmicie do uszu słowa moje.
2:15
Abowiem nie są pijani ci, jako wy mniemacie, gdyż jest trzecia godzina na dzień.
2:16
Ale to jest, co rzeczono jest przez Proroka Joela:
2:17
I będzie w ostateczne dni (mówi Pan), wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie waszy i córki wasze, a młodzieńcy waszy widzenia będą widzieć, a starcom waszym sny się śnić będą.
2:18
A iście w one dni na sługi me i na służebnice moje wyleję z Ducha mego i będą prorokować.
2:19
I dam cuda na niebie wzgórę i znaki na ziemi nisko, krew i ogień, i kurzawę dymu.
2:20
Słońce się obróci w ciemności, a księżyc w krew, przedtym niż przyjdzie dzień Pański, wielki i jawny.
2:21
I będzie wszelki, który by kolwiek wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie.
2:22
Mężowie Izraelscy, słuchajcież słów tych: Jezusa Nazareńskiego, męża od Boga pochwalonego u was mocami i cudami, i znakami, które czynił Bóg przezeń między wami, jako i wy wiecie:
2:23
tego, naznaczoną radą i przejźrzeniem Bożym wydanego, przez ręce niezbożników umęczywszy, zatraciliście.
2:24
Którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści piekła: jakoż była rzecz niepodobna, aby od niego miał być on zatrzyman.
2:25
Abowiem Dawid o nim mówi: Upatrowałem zawżdy Pana przed sobą, bo mi jest po prawicy, abych nie był wzruszon.
2:26
Dlategoż się rozweseliło serce moje a rozradował się język mój, nadto i ciało moje odpoczynie w nadziei.
2:27
Abowiem nie zostawisz dusze mojej w piekle ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.
2:28
Oznajmiłeś mi drogi żywota i napełnisz mię radością z obliczem twoim.
2:29
Mężowie bracia! Niech się godzi bezpiecznie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i pogrzebion jest, i grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego.
2:30
Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu Bóg przysięgą przysiągł, iż z owocu biodry jego miał siedzieć na stolicy jego,
2:31
przeglądając, powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowym, iż ani zostawion jest w piekle, ani ciało jego ujźrzało zepsowania.
2:32
Tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkowie.
2:33
Prawicą tedy Bożą podwyższony a obietnicę Ducha świętego wziąwszy od Ojca, wylał tego, którego wy widzicie i słyszycie.
2:34
Abowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź na prawicy mojej,
2:35
aż położę nieprzyjacioły twe podnóżkiem nóg twoich.
2:36
Niechaj tedy wie za pewne wszytek dom Izraelski, iż go i Panem, i Chrystusem uczynił Bóg, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali.
2:37
A usłyszawszy to, skruszeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?
2:38
A Piotr do nich: Pokutę czyńcie (prawi) a niech ochrzczon będzie każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie dar Ducha świętego.
2:39
Abowiem wam jest obietnica i dziatkom waszym, i wszytkim, którzy są daleko, którekolwiek przyzowie Pan Bóg nasz.
2:40
I wielą innych słów świadczył, i napominał ich, mówiąc: Wyzwólcie się od tego narodu przewrotnego.
2:41
Którzy tedy przyjęli mowę jego, ochrzczeni są. I przystało dnia onego jakoby trzy tysiące dusz.
2:42
I trwali w nauce apostolskiej i w uczestnictwie łamania chleba i w modlitwach.
2:43
I przychodziła na każdą duszę bojaźń. Wiele się też dziwów i znaków przez apostoły działo w Jeruzalem i była wielka bojaźń we wszytkich.
2:44
Wszyscy też, którzy wierzyli, byli pospołu i wszytko mieli spólne.
2:45
Osiadłości i majętności przedawali i podzielali imi wszytkie, jako każdemu było potrzeba.
2:46
Co dzień też trwając jednomyślnie w kościele a łamiąc chleb po domiech, pożywali pokarmu z radością i w prostocie serdecznej,
2:47
chwaląc Boga i mając łaskę u wszego ludu. A Pan co dzień przymnażał do kupy, którzy mieli być zbawieni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!
I Mojż 15:1

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

42 młodych chłopców zostało rozszarpanych przez dwie niedźwiedzice ponieważ robili sobie żarty z łysej głowy Elizeusza (II Król 2:23-24).
Elizeusz i niedźwiedzie

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego.
Ps 45:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić