„Gdyż wiem, że mi to wyjdzie ku zbawieniu, pośród waszej modlitwy i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa,”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filipian 1,19

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Dzieje Apostolskie 14:25

14:1
I zstało się w Ikonium, że pospołu weszli do bóżnice Żydowskiej i mówili tak, że wielkie mnóstwo Żydów i Greków uwierzyło.
14:2
Lecz Żydowie, którzy niewierni byli, pobudzili i ku gniewowi wzruszyli serca pogańskie przeciw braciej.
14:3
Przetoż niemały czas strawili, bezpiecznie poczynając w Panu, który dawał świadectwo słowu łaski swojej i czynił, że znaki i cuda się działy przez ręce ich.
14:4
I rozdwoiło się pospólstwo miejsckie, i byli jedni z Żydy, a drudzy z apostoły.
14:5
A gdy się stało naszcie poganów i Żydów z książęty ich, aby je spotwarzyli i ukamionowali,
14:6
dowiedziawszy się, udali się do miast Likaońskich, do Listry i Derby, i wszytki w okolicy krainy, i tam opowiadali Ewanielią.
14:7
A mąż niektóry w Listrze, niemocny na nogi, siedział, chrom z żywota matki swojej, który nigdy nie chodził.
14:8
Ten słuchał Pawła mówiącego. Który nań patrząc i widząc, że miał wiarę, aby był uzdrowion,
14:9
rzekł głosem wielkim: Wstań na nogi twoje prosto! I wyskoczył, i chodził.
14:10
A rzesze widząc, co uczynił Paweł, podniosły głos swój, mówiąc po likaońsku: Bogowie zstawszy się ludziom podobni, zstąpili do nas!
14:11
I nazywali Barnabasza Jowiszem, a Pawła Merkuriuszem, ponieważ on przodkował w mowie.
14:12
A kapłan Jowiszów, który był przed miastem, woły i wieńce do wrót przyniózszy, chciał z ludem ofiarować.
14:13
Co usłyszawszy apostołowie Barnabasz i Paweł, rozdarszy odzienia swoje, wskoczyli między rzesze, wołając
14:14
i mówiąc: Mężowie, co to czynicie? I myć śmiertelni jesteśmy wam podobni ludzie, opowiadając wam, abyście się od tych próżnych rzeczy nawrócili do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszytko, co w nich jest,
14:15
który za przeszłych wieków dopuszczał wszytkim poganom chodzić ich drogami,
14:16
a iście nie zostawił samego siebie bez świadectwa, czyniąc dobrze z nieba, dawając dżdże i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i weselem serca nasze.
14:17
A to mówiąc, zaledwie uspokoili rzesze, że im nie ofiarowali.
14:18
I nadeszli niektórzy z Antiochijej i z Ikonijej Żydowie, a namówiwszy rzesze i kamionując Pawła, wywlekli go z miasta, mniemając, żeby umarł.
14:19
Lecz gdy go uczniowie obstąpili, wstawszy, wszedł do miasta, a nazajutrz wyszedł do Derben z Barnabaszem.
14:20
A gdy opowiedzieli Ewanielią miastu onemu i nauczyli wielu, wrócili się do Listry i Ikonium, i Antiochijej,
14:21
utwierdzając serca uczniów i napominając, aby trwali w wierze a iż przez wiele ucisków trzeba nam wniść do królestwa Bożego.
14:22
A gdy postanowili im kapłany w każdym kościele i modlili się z poszczeniem, polecili je Panu, w którego uwierzyli.
14:23
A przeszedszy Pizydią, przyszli do Pamfilijej,
14:24
i opowiedziawszy w Pergijej słowo Pańskie, poszli do Attalijej,
14:25
a stamtąd płynęli do Antiochijej, skąd byli oddani łasce Bożej ku sprawie, którą wykonali.
14:26
A przyszedszy i kościół zgromadziwszy, opowiedzieli jako wielkie rzeczy Bóg uczynił z nimi a iż poganom otworzył drzwi wiary.
14:27
I przemieszkali czas niemały z uczniami.
14:28
- - -

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księgi Jozuego nie mógł napisać sam Jozue ponieważ jest w niej opisana jego śmierć - Księga Jozuego 24:29-33.
Jozue

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.
Jak 4:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić