„A mówię wam: Iż Sodomie w on dzień lżej będzie, niż onemu miastu.”

Biblia Gdańska: Łukasza 10,12

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 List do Tymoteusza 4:14

4:1
Oświadczam się przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywe i umarłe, przez przyszcie jego i królestwo jego:
4:2
przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj, z wszelaką cierpliwością i nauką.
4:3
Abowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie uczycielów, mając świerzbiące uszy,
4:4
a od prawdyć słuchanie odwrócą, a ku baśniam się obrócą.
4:5
Ale ty czuj, we wszytkim pracuj, sprawuj uczynek ewangelisty, usługowanie twoje wypełniaj, bądź trzeźwym.
4:6
Bo mnie już ofiarować mają i czas rozwiązania mego nadchodzi.
4:7
Potykaniem dobrym potykałem się, zawodum dokonał, wiaręm zachował.
4:8
Na ostatek odłożon mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w on dzień: a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyszcie jego.
4:9
Śpiesz się, abyś do mnie rychło przybył. Abowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy ten świat, i poszedł do Tesaloniki,
4:10
Krescent do Galacyjej, Tytus do Dalmacyjej.
4:11
Łukasz sam jest ze mną. Marka weź i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny ku posłudze.
4:12
A Tychika posłałem do Efezu.
4:13
Opończą, którąm zostawił w Troadzie u Karpa, gdy przydziesz, przynieś z sobą, i księgi, a zwłaszcza pargaminy.
4:14
Aleksander mosiężnik wiele mi złego pokazał: odda mu Pan według uczynków jego;
4:15
którego się i ty strzeż, abowiem barzo się sprzeciwił słowom naszym.
4:16
W pierwszej obronie mojej żaden przy mnie nie stał, ale mię wszyscy opuścili: niechaj im nie będzie poczytano.
4:17
Ale Pan stał przy mnie i umocnił mię, aby się przez mię przepowiadanie wypełniło a iżby usłyszeli wszyscy Pogani: i jestem wyrwan z paszczęki lwiej.
4:18
Wybawił mię Pan od wszelakiego uczynku złego i zachowa do królestwa swego niebieskiego - któremu chwała na wieki wieków. Amen.
4:19
Pozdrów Pryszkę i Akwilę, i dom Onezyforów.
4:20
Erastus został w Koryncie, a Trofima-m zostawił w Milecie chorego.
4:21
Spiesz się, abyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens, i Linus, i Klaudia, i bracia wszyscy.
4:22
Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zbroja Goliata ważyła aż 125 funtów (około 55-60 kg) (I Sam 17,5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić