„Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.”

Biblia Tysiąclecia: List do Filipian 4,2

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 List do Tymoteusza 2:15

2:1
Ty tedy, synu mój, zmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie,
2:2
a coś słyszał ode mnie przez wiele świadków, toż zalecaj wiernym ludziom, którzy sposobni będą i inszych uczyć.
2:3
Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.
2:4
Żaden, służąc żołnierską Bogu, nie wikle się sprawami świeckimi, aby się temu podobał, któremu się udał.
2:5
Bo i który na placu się potyka, nie bierze wieńca, ażby się przystojnie potykał.
2:6
Oracz, który pracuje, ma naprzód owocu zażywać.
2:7
Rozumiej, co mówię, bo da tobie Pan we wszytkim wyrozumienie.
2:8
Pamiętaj, iż Pan Jezus Chrystus powstał z martwych, z nasienia Dawidowego, wedle Ewanielijej mojej,
2:9
w której cierpię aż do więzienia jako złoczyńca: ale słowo Boże nie jest związane.
2:10
Przeto wszytko cierpię dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebieską.
2:11
Wierna mowa: Abowiem jeśliśmy spółumarli, spół też żyć będziemy,
2:12
jeśli ucierpiemy, spół też królować będziemy, jeśli się zaprzemy i on się nas zaprzy,
2:13
jeśli nie wierzymy, on wiernym zostawa, zaprzeć samego siebie nie może.
2:14
To przypominaj, oświadczając przed Panem. Nie spieraj się słowy, bo się ninacz nie przygodzi, jedno na wywrócenie słuchających.
2:15
Staraj się pilnie, abyś się zstawił doświadczonym Bogu, robotnikiem nie zawstydzonym, dobrze rozbierającym słowo prawdy.
2:16
A bezbożności i próżnomowności strzeż się, abowiem wielce pomnażają się ku niepobożności,
2:17
a mowa ich szerzy się jako kancer: z których jest Hymeneusz i Filetus,
2:18
którzy od prawdy odpadli, powiedając, iż się już zstało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych.
2:19
Aleć mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Pańskie!
2:20
Lecz w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drzewiane i gliniane, niektóre ku uczciwości, a niektóre ku zelżywości.
2:21
Jeśliby się tedy kto od tych oczyścił, będzie naczyniem ku uczciwości poświęconym i użytecznym Panu, zgotowanym na wszelką sprawę dobrą.
2:22
A młodzieńskich chciwości chroń się, a naszladuj sprawiedliwości, wiary, nadzieje, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
2:23
A wiaruj się gadek głupich i bez umiejętności, wiedząc, iż rodzą zwady.
2:24
A słudze Pańskiemu nie trzeba się wadzić, ale układnym być ku wszytkim, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym,
2:25
w cichości strofującym te, którzy się sprzeciwiają prawdzie, azaby im kiedy dał Bóg pokutowanie ku poznaniu prawdy
2:26
i upamiętali się od sideł diabelskich, który je w więzieniu dzierży ku wolej jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Tylko dwoje ludzi w Biblii zostało zabalsamowanych, byli to: Jakub (I Mojż 50:1-2) i Józef (I Mojż 50:26).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić