„A którzykolwiek tym sposobem postępować będą, pokój będzie nad nimi i miłosierdzie, i nad Izraelem Bożym.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Galacjan 6,16

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 List do Tesaloniczan 2:1

2:1
A prosimy was, bracia, przez przyszcie Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia do niego,
2:2
abyście się nieprędko unosili od rozumu waszego ani byli ustraszeni ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, jakoby od nas posłany, jakoby nadchodził dzień Pański.
2:3
Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: abowiem nie przyjdzie, jeśli pierwej nie przyjdzie odstąpienie i będzie objawion człowiek grzechu, syn zatracenia.
2:4
Który się sprzeciwia i wynosi się nad to wszytko, co zowią Bogiem abo co chwalą, tak że usiędzie w kościele Bożym, okazując się, jakoby był Bogiem.
2:5
Nie pamiętacie, iż gdym jeszcze u was był, tom wam powiadał?
2:6
A teraz wiecie, co zatrzymawa, aby był objawion czasu swego.
2:7
Abowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości: tylko aby ten, który trzyma teraz, dzierżał, aż odjęt będzie z pośrzodku.
2:8
A tedy objawion będzie on złośnik: którego Pan Jezus zabije duchem ust swoich i zatraci objawieniem przyszcia swego; tego,
2:9
którego przyszcie jest wedle skuteczności szatańskiej, z wszelaką mocą i znaki, i cudami kłamliwemi,
2:10
i z wszelkim zwiedzieniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.
2:11
Dlatego pośle im Bóg skuteczność oszukania, aby wierzyli kłamstwu,
2:12
iżby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość.
2:13
Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, iż was wybrał Bóg pierwiastkami ku zbawieniu, przez poświęcenie ducha i przez wiarę prawdy,
2:14
na którą też was wezwał przez Ewanielią naszę, ku nabyciu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2:15
Przeto, bracia, stójcie a trzymajcie podania, którycheście się nauczyli, choć przez mowę, choć przez list nasz.
2:16
A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ociec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i nadzieję dobrą przez łaskę,
2:17
niech napomina serca wasze i utwierdza we wszelakim uczynku i w mowie dobrej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ewa znaczy "życie" lub "dawca życia".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
Jan 10:27-28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić