„Albo cię ogarnęły ciemności, iż nie widzisz? a wielkości wód okryły cię.”

Biblia Gdańska (1881): Ijobowa 22,11

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 List do Tesaloniczan 1:6

1Paweł i Sylwan, i Tymoteusz: kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panie Jezusie Chrystusie. 2Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 3Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia, tak jako się godzi, iż barzo roście wiara wasza i obfituje miłość każdego z was przeciw drugim, 4tak iż i my sami przechwalamy się z was w kościelech Bożych z cierpliwości waszej i wiary, i we wszelkim przeszladowaniu waszym, i w uciskach, które odnosicie, 5na przykład sprawiedliwego sądu Bożego, abyście byli godni poczytani w królestwie Bożym, dla którego i cierpicie, 6jeśli jedno sprawiedliwa jest u Boga, żeby oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają, 7a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynienie z nami w objawieniu Pana Jezusa z nieba z anjoły możności swojej, 8w płomieniu ognistym oddawającego pomstę tym, którzy Boga nie znają i którzy nie są posłuszni Ewanielijej Pana naszego Jezusa Chrystusa; 9którzy kaźni odniosą w zatraceniu wieczne od obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego, 10gdy przyjdzie, aby był uwielbion w świętych swoich i dziwnym się zstał we wszytkich, którzy uwierzyli, iż wiara jest dana świadectwu naszemu u was w on dzień. 11Dla czego też modlimy się zawsze za was, aby was Bóg nasz uczynił godnymi wezwania swego i wypełnił wszytkę wolą dobrotliwości i sprawę wiary w mocy, 12aby było rozsławione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, podług łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię...
Efez 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Saduceusze nie wierzyli we wskrzeszenia z martwych, aniołów i duchy (Dz 23:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.
Jak 4:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić