„O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Joela 1,19

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 List do Tesaloniczan 1:6

1:1
Paweł i Sylwan, i Tymoteusz: kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panie Jezusie Chrystusie.
1:2
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia, tak jako się godzi, iż barzo roście wiara wasza i obfituje miłość każdego z was przeciw drugim,
1:4
tak iż i my sami przechwalamy się z was w kościelech Bożych z cierpliwości waszej i wiary, i we wszelkim przeszladowaniu waszym, i w uciskach, które odnosicie,
1:5
na przykład sprawiedliwego sądu Bożego, abyście byli godni poczytani w królestwie Bożym, dla którego i cierpicie,
1:6
jeśli jedno sprawiedliwa jest u Boga, żeby oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają,
1:7
a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynienie z nami w objawieniu Pana Jezusa z nieba z anjoły możności swojej,
1:8
w płomieniu ognistym oddawającego pomstę tym, którzy Boga nie znają i którzy nie są posłuszni Ewanielijej Pana naszego Jezusa Chrystusa;
1:9
którzy kaźni odniosą w zatraceniu wieczne od obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego,
1:10
gdy przyjdzie, aby był uwielbion w świętych swoich i dziwnym się zstał we wszytkich, którzy uwierzyli, iż wiara jest dana świadectwu naszemu u was w on dzień.
1:11
Dla czego też modlimy się zawsze za was, aby was Bóg nasz uczynił godnymi wezwania swego i wypełnił wszytkę wolą dobrotliwości i sprawę wiary w mocy,
1:12
aby było rozsławione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, podług łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
Efez 2:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Absalom zbudował pomnik ku swojej czci (II Sam 18:18).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!
Iz 25:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić