„Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Rzeczywiście, królu.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Daniela 3,91

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 List do Koryntian 5:3

5:1
Bo wiemy, że jeśliby ziemski dom nasz tego mieszkania był zepsowany, iż budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma robiony, wiekuisty, w niebiesiech.
5:2
Abowiem w tym wzdychamy, żądając być przyobleczeni mieszkanim naszym, które jest z nieba:
5:3
jeśliż jedno obleczonymi, a nie nagimi będziemy nalezieni.
5:4
Bo i którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni, przeto że nie żądamy być zwleczenia ale przyobleczeni: aby pożarte było, co śmiertelne jest, od żywota.
5:5
A który nas na toż sprawuje, Bóg, który nam dał zadatek Ducha.
5:6
Śmiemy tedy zawsze, wiedząc, że pókiśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana
5:7
(abowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie),
5:8
a śmiemy i dobrą wolą mamy pielgrzymować raczej od ciała, a przytomnemi być Panu.
5:9
I dlatego usiłujemy, chociaż odległymi, chociaż przytomnymi, jemu się podobać.
5:10
Bo się wszyscy my musimy okazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł własne sprawy ciała, według tego, co uczynił: lub dobre, lub złe.
5:11
Wiedząc tedy strach Pański, ludzie namawiamy, lecz Bogu jawnymi jesteśmy. A spodziewam się, iż też w sumnieniach waszych jesteśmy jawnymi.
5:12
Nie znowu sami siebie wam zalecamy, ale wam dajemy przyczynę, abyście się chlubili z nas, żebyście mieli przeciwko tym, którzy się zalecają z wierzchu, a nie w sercu.
5:13
Bo choć od siebie odchodzimy, Bogu: choć przy baczeniu jesteśmy, wam.
5:14
Abowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, uważających to, iż jeśli jeden za wszytkie umarł, tedy wszyscy umarli:
5:15
a za wszytkie umarł Chrystus, aby i którzy żywią, już nie sami sobie żyli, ale temu, który za nie umarł i zmartwychwstał.
5:16
A tak my odtychmiast nikogo nie znamy wedle ciała. A jeśliśmy znali Chrystusa wedle ciała, ale już teraz nie znamy.
5:17
Jeśli tedy które w Chrystusie nowe stworzenie, stare rzeczy pominęły, oto się wszytkie nowe stały.
5:18
A wszytko z Boga, który nas z sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam urząd jednania.
5:19
Abowiem Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając, nie przyczytając im grzechów ich, i włożył na nas słowo zjednania.
5:20
Miasto Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg przez nas napominał. Prosimy miasto Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem.
5:21
Tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem za nas, abyśmy my się zstali sprawiedliwością Bożą w nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój się i Nie lękaj się!
V Mojż 1:21

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Filistyni pobili Izraela w bitwie zabrali im Arkę Bożą. Z tego powodu Bóg uderzył Filistynów "guzami". Wygląda na to że była to choroba (możliwe że była to plaga dżumy) spowodowana wysłaniem na nich przez Boga roju szczurów (I Sam 5:6-12, I Sam 6:4-5, I Sam 6:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić