„A to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań, to jest przykazanie, które słyszeliście od początku, abyście zgodnie z nim postępowali.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Jana 1,6

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 Księga Kronik 20:36

20:1
Potym zebrali się synowie Moab i synowie Ammon, a z nimi z Ammonitów, do Jozafata, aby walczyli przeciw jemu.
20:2
I przyszli posłowie, i oznajmili Jozafatowi, mówiąc: Przyciągnęło przeciwko tobie mnóstwo wielkie z tych miast, które są za morzem, i z Syryjej, a oto leżą w Asasontamar, które jest Engaddi.
20:3
A Jozafat, bojaźnią przestraszony, udał się wszytek, aby prosił PANA, i zapowiedział post wszytkiemu Juda.
20:4
I zebrał się Juda, aby się modlił PANU. Ale i wszyscy z miast swoich przyszli, aby PANA wzywali.
20:5
I gdy stanął Jozafat w pośrzód zgromadzenia Juda i Jeruzalem w domu PANSKIM przed nową sienią,
20:6
rzekł: PANIE Boże ojców naszych! Tyś jest Bóg na niebie a panujesz nad wszemi królestwy narodów: w ręce twojej jest moc i możność, a żaden się tobie sprzeciwić nie może.
20:7
Izali nie ty, Boże nasz, pobiłeś wszytkie obywatele tej ziemie przed ludem twoim Izraelskim i dałeś ją nasieniu Abrahama, przyjaciela twego na wieki?
20:8
I mieszkali w niej, i zbudowali w niej świątnicę imieniowi twemu, mówiąc:
20:9
Jeśliby na nas przypadło złe, miecz sądu, powietrze i głód, staniemy przed domem tym przed oczyma twemi, w którym wzywano jest imię twoje, a będziem wołać do ciebie w uciskach naszych i wysłuchasz, i wybawisz.
20:10
Teraz tedy oto synowie Ammon i Moab, i góra Seir, przez któreś ty nie dopuścił przejść Izraelowi, gdy wychodzili z Egiptu, ale je minęli i nie wytracili ich,
20:11
przeciwnym obyczajem czynią i usiłują nas wyrzucić z osiadłości, któreś nam dał.
20:12
Boże nasz, a więc ich nie osądzisz? W nas ci iście nie masz takiej mocy, żebyśmy się mogli takiemu mnóstwu oprzeć, które przypadło na nas. Ale gdyż nie wiemy, co byśmy czynić mieli, tylko to nam zostawa, abyśmy oczy nasze podnieśli do ciebie.
20:13
A wszytek lud Judzki stał przed PANEM, z dziatkami i z żonami, i z synmi swemi.
20:14
I był Jahaziel, syn Zachariasza, syna Banajasza, syna Jehiel, syna Mataniego, Lewit z synów Asaf, nad którym zstał się Duch PANSKI w pośrzodku gromady,
20:15
i rzekł: Słuchajcie wszytek Juda i którzy mieszkacie w Jeruzalem, i ty królu Jozafat: To wam mówi PAN: Nie bójcie się ani się lękajcie tego mnóstwa, bo to nie wasza walka, ale Boża.
20:16
Jutro wynidzicie przeciwko im, bo pójdą pagórkiem imieniem Sis, i najdziecie je na końcu potoka, który jest przeciw puszczy Jeruel.
20:17
Nie wy będziecie, co się będziecie potykać: ale tylko śmiele stójcie, a ujźrzycie pomoc PANSKĄ nad wami. O Juda i Jeruzalem! Nie bójcie się ani się lękajcie: jutro wynidziecie przeciwko im, a PAN będzie z wami.
20:18
Jozafat tedy i lud Judzki, i wszyscy obywatele Jeruzalem padli na oblicze swe na ziemię przed PANEM i pokłonili się mu.
20:19
A Lewitowie z synów Kaatowych i z synów Korego, chwalili PANA Boga Izraelskiego głosem wielkim wysoko.
20:20
I gdy rano wstali, ciągnęli przez puszczą Tekue. A gdy wyciągnęli, stojąc Jozafat w pośrzód ich, rzekł: Słuchajcie mię, mężowie Judzcy i wszyscy obywatele Jeruzalem! Wierzcie w PANA Boga waszego, a będziecie bezpieczni, wierzcie prorokom jego, a wszytko się szczęśliwie powiedzie!
20:21
I dał radę ludowi, i postanowił śpiewaki PANSKIE, aby go chwalili w hufach swoich i żeby szli przed wojskiem, i zgodnym głosem mówili: Wyznawajcie PANU, iż na wieki miłosierdzie jego!
20:22
A gdy zaczęli chwały śpiewać, obrócił Pan zasadzkę ich na nie same, to jest synów Ammon, Moab i góry Seir, którzy byli wyciągnęli, aby walczyli przeciw Judzie, i porażeni są.
20:23
Bo synowie Ammon i Moab powstali przeciw obywatelom góry Seir, aby je pobili i wygładzili, a gdy tego skutkiem dokazali, sami się też na się obróciwszy, od spólnych razów legli.
20:24
A Juda, gdy przyszedł do wieże strażnej, która patrzy ku puszczy, ujźrzał z daleka wszytkę krainę jako szeroka pełną trupów a iż żaden nie został, kto by był mógł ujść mordu.
20:25
Przyszedł tedy Jozafat i wszytek lud z nim, żeby zdzierali łupy pobitych, i naleźli między trupami sprzęt rozmaity, szaty też i naczynia barzo kosztowne, i rozebrali, tak iż wszytkiego zanieść nie mogli ani przez trzy dni łupów pozbierać dla wielkości korzyści.
20:26
A dnia czwartego zebrali się w Dolinie błogosławieństwa: bo iż tam błogosławili PANA, nazwali ono miejsce Dolina błogosławienia, aż do tego czasu.
20:27
I wrócił się wszytek Juda i obywatele Jeruzalem, i Jozafat przed nimi do Jeruzalem z radością wielką, iż im PAN dał pociechę z nieprzyjaciół ich.
20:28
I wjachali do Jeruzalem z arfami i cytrami, i z trąbami do domu PANSKIEGO.
20:29
I przypadł strach PANski na wszytkie królestwa ziemie, gdy usłyszeli, iż PAN walczył przeciw nieprzyjaciołom Izraelowym.
20:30
I uspokoiło się królestwo Jozafat, i dał mu Bóg pokój wokoło.
20:31
Królował tedy Jozafat nad Judą, a miał trzydzieści i pięć lat, gdy królować począł, a dwadzieścia i pięć królował w Jeruzalem; a imię matki jego Azuba, córka Selahi.
20:32
I chodził drogą Asy, ojca swego, i nie ustąpił z niej, czyniąc, co się przed PANEM podobało.
20:33
A wszakoż wyżyn nie zniósł i jeszcze był lud nie naprostował serca swego ku PANU Bogu ojców swoich.
20:34
A ostatek spraw Jozafatowych, pierwszych i poślednich, napisan jest w słowiech Jehu, syna Hanani, które porządnie wpisał w księgi królów Izraelskich.
20:35
Potym Jozafat, król Judzki, wszedł w przyjaźń z Ochozjaszem, królem Izraelskim, którego sprawy były barzo niepobożne.
20:36
I złożył się z nim, aby zbudowali okręty, które by chodziły do Tarsis, i naczynili okrętów w Asjongaber.
20:37
A Eliezer, syn Dodau z Maresy, prorokował do Jozafata, mówiąc: Iżeś miał przymierze z Ochozjaszem, potłukł PAN dzieła twoje. I porozbijały się okręty, i nie mogły iść do Tarsis.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Paweł i Barnaba poszli do Listry, Paweł uzdrowił tam mężczyznę który był kaleką od urodzenia. Ludzie uwierzyli że są oni bogami i nazwali Pawła "Hermesem" a Barnabę "Zeusem". Jednak krótko po tym wszystkim podburzeni przez żydów kamienowali Pawła dopóki nie myśleli że umarł (Dz 14:8-20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić