„I Ezechiasz dostarczył wszystkich pieniędzy, które znajdowały się w świątyni Pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Królewska 18,15

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 2 Księga Królewska 2:1

2:1
I zstało się, gdy PAN chciał podnieść Eliasza z wichrem do nieba, szli Eliasz i Elizeusz z Galgal.
2:2
I rzekł Eliasz do Elizeusza: Siedź tu, bo mnie PAN posłał aż do Betel. Któremu rzekł Elizeusz: Żywie PAN i żywie dusza twoja, że się ciebie nie puszczę! A gdy przyszli do Betel,
2:3
wyszli synowie proroccy, którzy byli w Betel, do Elizeusza, i rzekli mu: A wieszże, że dziś PAN weźmie pana twego od ciebie? Który odpowiedział: I jać wiem: milczcie.
2:4
I rzekł Eliasz do Elizeusza: Siedź tu, bo mię PAN posłał do Jerycha. A on rzekł: Żywie PAN i żywie dusza twoja, że się ciebie nie puszczę! A gdy przyszli do Jerycha,
2:5
przystąpili synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, do Elizeusza, i rzekli mu: A wiesz, iż PAN dzisia weźmie pana twego od ciebie? Rzekł im: I jać wiem: milczcie.
2:6
I rzekł mu Eliasz: Siedź tu, bo mię PAN posłał aż do Jordana. A on rzekł: Żywie PAN i żywie dusza twoja, że się ciebie nie puszczę! A tak szli pospołu obadwa,
2:7
a pięćdziesiąt mężów z synów prorockich szli za nimi, którzy i stanęli przeciwko daleko, a oni oba stali nad Jordanem.
2:8
I wziął Eliasz płaszcz swój, i zwinął ji, i uderzył wody, które się rozstąpiły na obie stronie, i przeszli oba po suszy.
2:9
A gdy przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: Żądaj czego chcesz, abych ci uczynił, pierwej niż będę wzięt od ciebie. I rzekł Elizeusz: Proszę, aby się zstał we mnie dwojaki duch twój.
2:10
Który odpowiedział: Trudnejeś rzeczy prosił; wszakże jeśli mię ujźrzysz, gdy będę wzięt od ciebie, stanieć się, o coś żądał, ale jeśli nie ujźrzysz, nie stanie.
2:11
A gdy szli, a idąc rozmawiali, alić wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obudwu. I wstąpił Eliasz przez wicher do nieba.
2:12
A Elizeusz widział i wołał: Ojcze mój, ojcze mój! Wozie Izraelów i woźnica jego! I nie widział go więcej. A ująwszy szaty swe, rozdarł je na dwie części.
2:13
I podniósł płaszcz Eliaszów, który mu był upadł, a wróciwszy się, stanął na brzegu Jordanu,
2:14
a płaszczem Eliaszowym, który mu był upadł, uderzył wody, a nie rozstąpiły się. I rzekł: Gdzież jest Bóg Eliaszów i teraz? I uderzył wody, i rozstąpiły się i tam i sam, i przeszedł Elizeusz.
2:15
A widząc synowie proroków, którzy byli w Jerychu na przeciw, rzekli: Odpoczynął duch Eliaszów na Elizeuszu. A wyszedszy przeciwko niemu, pokłonili się mu twarzą do ziemie.
2:16
I rzekli mu: Oto przy sługach twoich jest pięćdziesiąt mężów mocnych, którzy mogą iść i szukać pana twego, by go snadź Duch PANSKI nie pochwycił i nie porzucił na której górze abo na której dolinie. A on rzekł: Nie posyłajcie.
2:17
I przymusili go, aż zezwolił i rzekł: Poślicież. I posłali piącidziesiąt mężów, którzy gdy szukali przez trzy dni, nie naleźli.
2:18
I wrócili się do niego, a on mieszkał w Jerychu, i rzekł im: Azam wam nie mówił: Nie posyłajcie.
2:19
Rzekli też mężowie miasta do Elizeusza: Oto mieszkanie miasta tego jest barzo dobre, jako ty sam, panie, widzisz: ale wody są barzo złe i ziemia niepłodna.
2:20
A on rzekł: Przynieście mi naczynie nowe a włóżcie w nię soli. Które gdy przynieśli,
2:21
wyszedszy do źrzódła wód, wpuścił w nie soli, i rzekł: To mówi PAN: Uzdrowiłem te wody i nie będzie więcej w nich śmierci ani niepłodności.
2:22
A tak uzdrowione są wody aż do dnia tego, według słowa Elizeuszowego, które mówił.
2:23
I szedł zonąd do Betel. A gdy szedł drogą, dzieci małe wyszły z miasta i naśmiewały się z niego, mówiąc: Wstępuj łysku, wstępuj łysku!
2:24
Który gdy się obejźrzał, ujźrzał je i złorzeczył im w imię PANSKIE. I wyszli dwa niedźwiedzie z lasa, i rozdrapali z nich czterdzieści i dwoje dzieci.
2:25
I poszedł z onąd na górę Karmelu, a stamtąd wrócił się do Samaryjej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg uformował Adama z "prochu ziemi" (I Mojż 2:7), ale Ewę stworzył z żebra Adama (I Mojż 2:21-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
I Kor 2:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić