„A zwano przed tym Hebron Kirjat Arba, który Arba był człowiekiem wielkim miedzy Enacity i także się ziemia uspokoiła od walki.”

Biblia Brzeska: Księga Jozuego 14,15

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 List do Tymoteusza 2:1

2:1
Proszę tedy napierwej, aby były czynione prośby, modlitwy, przyczyniania, dziękowania za wszytkie ludzie;
2:2
za króle i wszytkie, którzy są na wyższym miejscu, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelakiej pobożności i czystości.
2:3
Abowiem to jest dobra i przyjemna przed zbawicielem naszym Bogiem,
2:4
który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli ku uznaniu prawdy.
2:5
Bo jeden Bóg, jeden i pośrzednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus,
2:6
który samego siebie dał odkupienie za wszytki, świadectwo czasów swych,
2:7
na które ja jestem postanowion kaznodzieją i Apostołem (prawdę mówię, nie kłamam), nauczycielem Poganów w wierze i w prawdzie.
2:8
Chcę tedy, aby mężowie modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.
2:9
Także i niewiasty w ubierze ochędożnym, ze wstydem i miernością ubierając się, nie z trafionemi włosy abo złotem, abo perłami, abo w kosztownej szacie,
2:10
ale jako przystoi niewiastom, obiecującym pobożność przez uczynki dobre.
2:11
Niewiasta niech się uczy w milczeniu, z wszelakim poddaństwem.
2:12
A nauczać niewieście nie dopuszczam ani panować nad mężem: ale być w milczeniu.
2:13
Bo Adam pierwszy stworzon jest, potym Ewa;
2:14
i Adam nie jest zwiedzion, lecz niewiasta zwiedziona w przestępstwie była.
2:15
Ale zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśliby trwała w wierze i w miłości, i w świątobliwości z trzeźwością.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "kościół" (Greckie: ekklesia) zostało użyte pierwszy raz w Biblii w Mar 16:18.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.
Iz 40:29-31


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić