„Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,4

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 List do Tesaloniczan 4:1

4:1
Na ostatek tedy, bracia, żądamy was i prosimy w Panu Jezusie, aby jakoście wzięli od nas, jako się macie sprawować i Bogu się podobać, tak żebyście się i sprawowali, żebyście więcej obfitowali.
4:2
Bo wiecie, które rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.
4:3
Abowiem ta jest wola Boża poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od porubstwa,
4:4
aby umiał każdy z was naczynie swe trzymać w świątobliwości i uczciwości,
4:5
nie w namiętności żądze jako i Pogani, którzy nie znają Boga,
4:6
a żeby kto nie podchodził ani oszukiwał w sprawie brata swego: abowiem mścicielem jest Pan wszytkiego tego, jakośmy wam przedtym powiadali i oświadczali.
4:7
Bo nas Bóg nie wezwał ku nieczystości, ale ku poświęceniu.
4:8
A przeto który tern gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który też w nas dał Ducha swego świętego.
4:9
A o miłości braterstwa nie potrzeba nam do was pisać, abowiem wy sami od Boga jesteście nauczeni, abyście jedni drugie miłowali.
4:10
Abowiem to czynicie przeciw wszytkiej braciej we wszytkiej Macedonijej. A prosimy was, bracia, iżbyście więcej obfitowali
4:11
i starali się, abyście spokojnymi byli a żebyście sprawy wasze sprawowali i rękami swemi robili, jakośmy wam rozkazali,
4:12
a iżbyście uczciwie się obchodzili z tymi, którzy są obcy, a niczyjego nic nie pożądali.
4:13
A nie chcemy, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili jako i drudzy, którzy nadzieje nie mają.
4:14
Abowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak i Bóg te, którzy zasnęli przez Jezusa, przyprowadzi z nim.
4:15
Abowiem to wam powiadamy w słowie Pańskim, iż my, którzy żyjemy, którzyśmy pozostali na przyszcie Pańskie, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli.
4:16
Abowiem sam Pan, z rozkazaniem i z głosem Archanielskim, i z trąbą Bożą, zstąpi z nieba, a pomarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwszy.
4:17
Potym my, którzy żyjemy, którzy pozostajemy, pospołu pochwyceni będziemy z nimi w obłokach przeciw Chrystusowi na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.
4:18
Przeto cieszcie się społem temi słowy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, Nie bój się i Nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
I Kron 28:20

W Chrystusie

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas pobytu na pustyni po wyjściu z Egiptu Izraelici nie obrzezali swoich synów (Joz 5:2-7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić