„I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Jana 1,42

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 List do Koryntian 6:1

6:1
Śmie który z was, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
6:2
Azaż nie wiecie, iż święci będą ten świat sądzić? A jeśli od was świat sądzon będzie, nie godniżeście sądzić rzeczy namniejszych?
6:3
Nie wiecie, iż anjoły sądzić będziemy? Jako daleko więcej rzeczy świeckie?
6:4
Jeśli tedy będziecie mieć sądy świeckie, którzy są wzgardzeni w kościele, tych wysadźcie na sądzenie!
6:5
Mówię ku wstydowi waszemu. Także nie masz między wami mądrego żadnego, który by mógł rozsądzić między bratem swoim?
6:6
Ale się brat z bratem prawuje, i to przed niewiernymi?
6:7
Jużci koniecznie jest w was występek, że sądy między sobą miewacie. Czemu raczej krzywdy nie podejmujecie? Czemu raczej szkody nie cierpicie?
6:8
Ale wy krzywdę czynicie i szkodzicie, a jeszcze bracią.
6:9
Aza nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie osięgą królestwa Bożego? Nie mylcie się: ani porubnicy, ani bałwanom służący, ani cudzołożnicy, ani psotliwi, ani Sodomczycy,
6:10
ani złodzieje, ani łakomi, ani pijanice, ani złorzeczący, ani drapieżce nie posięgą królestwa Bożego.
6:11
I tymeście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
6:12
Wszytko mi się godzi, ale nie wszytko pożyteczno. Wszystko mi się godzi, ale się ja w moc niczemu nie poddam.
6:13
Pokarm brzuchowi, a brzuch pokarmom: lecz Bóg i ten i te zepsuje. A ciało nie porubstwu, ale Panu, a Pan ciału.
6:14
A Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc swoję.
6:15
Nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowemi? Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, uczynię je członkami nierządnice? Nie daj tego Boże!
6:16
Abo nie wiecie, iż ten, co się złącza z nierządnicą, zstaje się jednym ciałem? Abowiem (mówi) będą dwa w jednym ciele.
6:17
A kto się złącza z Panem, jednym duchem jest.
6:18
Uciekajcie przed porubstwem. Wszelki grzech, który by człowiek czynił, nie jest na ciele: ale kto porubstwo płodzi, przeciwko ciału swemu grzeszy.
6:19
Aza nie wiecie, iż członki wasze są kościołem Ducha świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście swoi?
6:20
Abowiemeście kupieni zapłatą wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Matka i jej potomstwo nie mogły być złożone w ofierze tego samego dnia (III Mojż 22:28).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Prawda jest treścią słowa twego I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok.
Ps 119:160


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić