„Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast ciebie w więzieniu dla Ewangielii.”

Biblia Gdańska (1881): Filemona 1,13

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 List do Koryntian 4:3

4:1
Tak niechaj człowiek o nas rozumie jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych.
4:2
Tu już szukają między szafarzmi, aby który nalezion był wiernym.
4:3
Ale u mnie to jest namniejsza, żebych był od was sądzony abo od dnia ludzkiego, lecz ani sam siebie sądzę.
4:4
Abowiem się w niwczym nie czuję, ale nie w tym jestem usprawiedliwion, a który mię sądzi, Pan jest.
4:5
A tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też oświeci zakrycia ciemności i objawi rady serc, a tedy chwała będzie każdemu od Boga.
4:6
A tom ci, bracia, obrócił na się i na Apolla dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisano, jeden za drugim nie nadymał przeciwko drugiemu.
4:7
Abowiem któż cię rozsądza? A co masz, czegoś nie wziął? A jeśliżeś wziął, przeczże się chlubisz, jakobyś nie wziął?
4:8
Jużeście nasyceni, jużeście się bogatemi zstali, oprócz nas królujecie. A bodajeście królowali, żebyśmy i my z wami królowali!
4:9
Bo mniemam, iż Bóg nas, Apostoły, ostatnie pokazał, jakoby na śmierć naznaczone. Abowiem zstaliśmy się dziwowiskiem światu i anjołom, i ludziom.
4:10
My głupi dla Chrystusa, a wy roztropni w Chrystusie, myśmy słabi, a wy mocni, wy zacni, a my beze czci.
4:11
Aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się,
4:12
i pracujemy, robiąc swemi rękoma. Złorzeczą nam, a błogosławiemy, przeszladowanie cierpiemy, a znosimy,
4:13
bluźnią nas, a modlimy się. Zstaliśmy się jako plugastwa tego świata, śmieci wszytkich aż dotąd.
4:14
Nie żebym was zawstydził to piszę, ale jako syny moje namilsze napominam.
4:15
Abowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy Pedagogów w Chrystusie, ale niewiele ojców. Bo w Chrystusie Jezusie przez Ewanielią jam was urodził.
4:16
Proszę was tedy, bądźcie naszladowcami moimi, jakom i ja Chrystusów.
4:17
Dlategom posłał do was Tymoteusza, który jest syn mój namilszy i wierny Panu: który wam przypomni drogi moje, które są w Chrystusie Jezusie, jako wszędy w każdym kościele uczę.
4:18
Jakobych nie miał przyść do was, tak się niektórzy nadęli.
4:19
Ale rychło przyjdę do was, jeśli Pan będzie chciał, i doznam nie mowy tych, którzy się nadęli, ale mocy.
4:20
Abowiem nie w mowie jest Królestwo Boże, ale w mocy.
4:21
Co chcecie? Z rózgąli mam przyść do was czyli z miłością i z duchem cichości?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie "Adam" wymieniony jest po imieniu 21 razy. Jednakże imię "adam" (z małej litery) jest także użyte w Starym Testamencie 408 razy na określenie "człowieka" i 121 razy na określenie "mężczyzny".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Ps 91:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić