„Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe:”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Królewska 21,17

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 List do Koryntian 13:2

13:1
Gdybych mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bych nie miał, zstałem się jako miedź brząkająca abo cymbał brzmiący.
13:2
I chociabych miał proroctwo, i wiedziałbych wszytkie tajemnice i wszelką naukę, i miałbym wszytkę wiarę, tak iżbych góry przenosił, a miłości bych nie miał, nicem nie jest.
13:3
I choćbych wszytkie majętności moje rozdał na żywność ubogich, i choćbym wydał ciało moje tak, iżbych gorzał, a miłości bych nie miał, nic mi nie pomoże.
13:4
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zajźrzy, złości nie wyrządza, nie nadyma się,
13:5
nie jest czci pragnąca, nie szuka swego, nie wzrusza się ku gniewu, nie myśli złego,
13:6
nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy.
13:7
Wszytko znosi, wszytkiemu wierzy, wszytkiego się nadziewa, wszytko wytrwa.
13:8
Miłość nigdy nie ginie: choć proroctwa zniszczeją, chociaż języki ustaną, chociaż umiejętność będzie zepsowana.
13:9
Abowiem po części znamy i po części prorokujemy.
13:10
Ale gdy przyjdzie, co jest doskonałego, co jest po części, zniszczeje.
13:11
Gdym był dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, myśliłem jako dziecię. Lecz gdym się zstał mężem, wyniszczyłem, co było dziecinnego.
13:12
Teraz widzimy przez zwierciadło przez podobieństwo: lecz w on czas - twarzą w twarz. Teraz znam po części: lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest.
13:13
A teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, to troje: a z tych więtsza jest miłość.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz,
Dz 18:9

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim ...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po rozbiciu statku i dotarciu wpław na Maltę, Paweł, jego towarzysze (rozbitkowie ze statku) i tubylcy postanowili rozpalić ognisko. Gdy Paweł podkładał chrust, z gałęzi wypełzła jadowita żmija która go ukąsiła. Wszyscy dookoła spodziewali się że Paweł umrze, gdy jednak po jakimś czasie nic z nim się działo zaczęli myśleć że jest bogiem (Dz 28:1-6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić