„Słońce obróci się w ciemność, a miesiąc w krew, przed tym niżli przydzie wielki a straszliwy dzień Pański.”

Biblia Brzeska: Księga Joela 2,31

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 List do Koryntian 1:14

1:1
Paweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i Sostenes, brat:
1:2
kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszytkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym.
1:3
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
1:4
Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z łaski Bożej, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie,
1:5
iż we wszytkim zstaliście się bogatymi w nim, we wszelkim słowie i we wszelkiej umiejętności,
1:6
jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,
1:7
tak iż wam na żadnej łasce nie schodzi, oczekawającym objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1:8
który też was umocni aż do końca bez winy w dzień przyszcia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1:9
Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani w towarzystwo Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
1:10
Lecz proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy a iżby nie były między wami rozerwania, ale bądźcie doskonali w jednym rozumieniu i w jednej nauce.
1:11
Abowiem dano mi znać o was, bracia moi, od tych, którzy są Chlojej, iż poswarki są między wami.
1:12
A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, a ja Cefy, a ja Chrystusów.
1:13
Rozdzielony jest Chrystus? Azaż Paweł jest za was ukrzyżowan? Abo w imię Pawłowe jesteście ochrzczeni?
1:14
Dziękuję Bogu, iżem żadnego z was nie chrzcił, jedno Kryspa i Gajusa,
1:15
aby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni.
1:16
Ochrzciłem też i dom Stefany. Nadto nie wiem, jeślim kogo drugiego ochrzcił.
1:17
Boć Chrystus nie posłał mię chrzcić, ale Ewanielią przepowiadać, nie w mądrości słowa, aby się nie zstał próżnym krzyż Chrystusów.
1:18
Abowiem słowo krzyża tym, którzy giną, jest głupstwem, lecz tym, którzy zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą Bożą.
1:19
Bo jest napisano: Zagubię mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
1:20
Gdzież mądry? Gdzież doktor? Gdzież badacz świata tego? Izali nie głupią uczynił Bóg mądrość świata tego?
1:21
Abowiem iż w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić wierzące.
1:22
Ponieważ i Żydowie cudów się domagają, i Grekowie mądrości szukają,
1:23
a my przepowiedamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenim, a Grekom głupstwem,
1:24
lecz samym wezwanym, i Żydom, i Grekom, Chrystusa, mocą Bożą i mądrością Bożą.
1:25
Ponieważ głupstwo Boże jest mędrsze nad ludzi, a mdłość Boża jest mocniejsza nad ludzi.
1:26
Bo przypatrzcie się, bracia, waszemu powołaniu, iż niewiele mądrych wedle ciała, niewiele możnych, niewiele zacnych:
1:27
ale wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydził mądre, a mdłe świata Bóg wybrał, aby zawstydził mocne,
1:28
i podłe świata, i wzgardzone wybrał Bóg, i te, których nie masz, aby zniszczył te, które są:
1:29
aby się żadne ciało przed oczyma jego nie chlubiło.
1:30
Ale z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam zstał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
1:31
aby, jako jest napisano: Kto się chłubi, w Panu się chłubił.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym...
I Kor 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najdłuższe zdanie w Biblii (KJV) jakie możesz znaleźć to genealogia Jezusa (Łuk 3:23-38), zawiera aż 467 słów!

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić