„Uradowałem się bardzo, żem znalazł niektóre z dziatek twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Jana 1,4

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 List św. Jana 1:1

1:1
Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy widzieli oczyma naszemi, cośmy oglądali i ręce nasze dotykały, o słowie żywota,
1:2
i żywot oznajmiony jest, i widzieliśmy, i świadczymy, i opowiedamy wam żywot wieczny, który był u Ojca i zjawił się nam.
1:3
Cośmy widzieli i słyszeli, wam opowiadamy, abyście i wy towarzystwo mieli z nami, a towarzystwo nasze było z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
1:4
A to wam piszemy, abyście się radowali, a radość wasza zupełna była.
1:5
A to jest opowiadanie, któreśmy słyszeli od niego i opowiadamy wam: iż Bóg jest światłością, a żadnej ciemności w nim nie masz.
1:6
Jeślibyśmy rzekli, iż towarzystwo mamy z nim, a w ciemności chodzimy, kłamamy, a prawdy nie czynimy.
1:7
Lecz jeśli w światłości chodzimy, jako i on jest w światłości, towarzystwo mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyścia nas od wszelkiego grzechu.
1:8
Jeślibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz.
1:9
Jeślibyśmy się spowiadali grzechów naszych, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelakiej nieprawości.
1:10
Jeślibyśmy rzekli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie masz w nas słowa jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą.
Joz 10:8

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Niektórzy ludzie twierdzą absurdalnie że nie wierzą w Stary Testament tylko w Nowy Testament.
Jezus zacytował aż 22 księgi z 39 ksiąg Starego Testamentu. Być może zacytował je wszystkie, nie wiemy tego ponieważ Ewangelie zawierają tylko niewielką część tego, co powiedział i zrobił podczas swojej służby. Apostoł Jan mówi nam przecież, że świat ledwie mógłby pomieścić księgi, które można by napisać, gdyby wszystkie wypowiedzi i działania naszego Pana zostały zapisane.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Panie! Zgotuj nam pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!
Iz 26:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić