„Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Aggeusza 1,13

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 8:1

8:1
A Beniamin zrodził Bale, pierworodnego swego, Asbela wtórego, Ahare trzeciego,
8:2
Nohaa czwartego i Rafa piątego.
8:3
A byli synowie Bale: Addar i Gera, i Abiud,
8:4
Abisue też, i Naaman, i Ahoe,
8:5
i Gera, i Sefufan, i Huram.
8:6
Ci są synowie Achod, książęta rodów mieszkających w Gabaa, którzy przeniesieni są do Manahat;
8:7
a Naaman i Achia, i Gera, ten je przeprowadził i zrodził Oza i Ahiud.
8:8
Lecz Saharaim zrodził w krainie Moabskiej, odprawiwszy Husim i Barę, żony swe.
8:9
A zrodził z Hodes, żony swej, Jobaba i Sebia, i Mosa, i Molchoma,
8:10
Jehusa i Sechia, i Marma, ci są synowie jego książęta w domiech ich.
8:11
A Mechusim zrodził Abitob i Elfaal.
8:12
A synowie Elfaal: Heber i Misaam, i Samad: ten zbudował Ono i Lod, i córki jego.
8:13
Baria lepak i Sama książęta rodów mieszkających w Ajalon: ci wygnali obywatele Get.
8:14
I Ahio, i Sesak, i Jerimot,
8:15
i Zabadia, i Arod, i Heder,
8:16
Michael też, i Jesia, i Joha, synowie Baria.
8:17
I Zabadia, i Mosollam, i Hezeci, i Heber,
8:18
i Jesamari, i Jezlia, i Jobab, synowie Elfaal.
8:19
I Jacim, i Zechri, i Zabdi,
8:20
i Elioenaj, i Seletaj, i Eliel,
8:21
i Adaja, i Baraja, i Samarat, synowie Semei.
8:22
I Jesfam, i Heber, i Eliel,
8:23
i Abdon, i Zechri, i Hanan,
8:24
i Hanania, i Elam, i Anatotia,
8:25
i Jefdaja, i Fanuel, synowie Sesak.
8:26
I Samsari, i Sohoria, i Otolia,
8:27
i Jersia, i Elia, i Zechri, synowie Jeroham.
8:28
Ci patriarchowie i książęta rodów, którzy mieszkali w Jeruzalem.
8:29
A w Gabaon mieszkali Abigabaon, a imię żony jego Maacha,
8:30
a syn jego pierworodny Abdon, i Sur, i Cis, i Baal, i Nadab,
8:31
Gedor też, i Ahio, i Zacher, i Macellot;
8:32
a Macellot zrodził Samaa; i mieszkali przeciwko braciej swojej w Jeruzalem z bracią swą.
8:33
Ner lepak zrodził Gis, a Cis zrodził Saula. Saul zaś zrodził Jonatana, i Melchisua, i Abinadaba, i Esbaala.
8:34
A syn Jonatanów Meribbaal, a Meribbaal spłodził Micha.
8:35
Synowie Micha: Fiton i Melech, i Taraa, i Ahaz;
8:36
a Ahaz zrodził Joada, a Joada zrodził Alamat, i Azmot, i Zamri; Zamri lepak zrodził Mosa,
8:37
a Mosa zrodził Banaa, którego syn był Rafa, z którego poszedł Elasa, który zrodził Asel.
8:38
A Asel miał sześci synów tych imion: Ezrikam, Bokru, Ismahel, Saria, Obdia i Hanan: ci wszyscy są synowie Asel.
8:39
A synowie Esek, brata jego: Ulam pierworodny, a Jehus wtóry, a Elifalet trzeci.
8:40
A byli synowie Ulam mężowie barzo duży i wielką mocą łuk ciągnący, i mający wiele synów i wnuków, aż do stu i piącidziesiąt. Ci wszyscy synowie Beniamin.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
NBG Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bożą Świątynie pomagało budować 30.000 Izraelitów. Pracowali oni na zmiany. Czyli 10.000 osób pracowało przez jeden miesiąc, a potem mieli 2 miesiące wolnego (I Król 5:13-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić