„Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Piotra 4,16

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 28:5

28:1
Zwołał tedy Dawid wszytkie książęta Izraelskie, przełożone nad pokoleńmi i przełożone nad hufami, którzy służyli królowi, tysiącniki też i setniki, i przełożone nad majętnością i nad osiadłością królewską, i syny swe z rzezańcami, i możne, i co mężniejsze wszytkie w wojsku, do Jeruzalem.
28:2
A wstawszy król i stanąwszy, rzekł: Posłuchajcie mię, bracia moi a ludu mój! Myśliłem, abym zbudował dom, w którym by odpoczywała skrzynia przymierza PANSKIEGO i podnóżek Boga naszego, i zgotowałem wszytko na budowanie.
28:3
Ale mi Bóg rzekł: Nie będziesz budował domu imieniowi memu, przeto iżeś mąż waleczny i rozlewałeś krew.
28:4
Ale mię obrał PAN, Bóg Izraelów, ze wszytkiego domu ojca mego, abych był królem nad Izraelem na wieki: bo z pokolenia Judowego obrał książęta; a z domu Judowego, dom ojca mego, a z synów ojca mego podobało mu się, aby mię obrał królem nade wszytkim Izraelem.
28:5
Ale i z synów moich (bo mi dał PAN wiele synów) obrał Salomona, syna mego, aby siedział na stolicy królestwa PANSKIEGO nad Izraelem.
28:6
I rzekł mi: Salomon, syn twój, zbuduje dom mój i sieni moje: bom tego sobie obrał za syna, a ja mu będę za ojca.
28:7
I umocnię królestwo jego aż na wieki, jeśli będzie trwał w pełnieniu przykazania mego i sądów moich, tak jako i dziś.
28:8
Teraz tedy przede wszystkim zgromadzeniem Izraelskim, gdzie słyszy Bóg nasz, strzeżcie a szukajcie wszystkich przykazań PANA Boga naszego, abyście posiedli ziemię dobrą i zostawili ją po sobie synom waszym aż na wieki.
28:9
A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga ojca twego a służ mu sercem doskonałym i umysłem dobrowolnym: bo wszelakie serca przegląda PAN i wszytkie myśli serc rozumie. Jeśli go szukać będziesz, najdziesz: ale jeśli go opuścisz, odrzuci cię na wieki.
28:10
Teraz tedy, ponieważ cię obrał PAN, abyś zbudował dom świątnice, zmacniaj się a wykonaj.
28:11
A Dawid dał Salomonowi, synowi swemu, opisanie przysionka i kościoła, i komór, i sale, i pokojów wnętrznych, i domu ubłagalnice.
28:12
I nadto wszystkich, które był umyślił, sieni i gmachów wokoło, na skarby domu PANSKIEGO i na skarby świętych,
28:13
i na rozdziały kapłanów i Lewitów, na wszytkie dzieła domu PANSKIEGO i na wszytkie naczynia służby kościoła PANSKIEGO.
28:14
Złota pod wagą na każde naczynie do służby. Śrebra też wagę według rozmaitości naczynia i robót;
28:15
ale i na lichtarze złote, i na lampy ich, złoto według miary każdego lichtarza i lamp. Także i na lichtarze srebrne, i na lampy ich według rozmaitej miary wagę srebra oddał.
28:16
Dał też złota na stoły wykładania chleba według różności stołów; także też srebro na drugie stoły srebrne.
28:17
Na widełki też i czasze, i kadzidlnice ze złota szczerego, i na lewki złote według miary wagę podzielił, na lewka i lewka. Także też i na lwy srebrne różną wagę srebra oddzielił.
28:18
A na ołtarz, na którym palą kadzidło, dał szczere złoto, aby z niego uczyniono podobieństwo wozu Cherubów rozciągających skrzydła i zasłaniających skrzynię przymierza PANSKIEGO.
28:19
Wszytko to, prawi, przyszło spisano ręką PANSKĄ do mnie, abych wyrozumiał wszytkę robotę wizerunku.
28:20
Rzekł też Dawid Salomonowi, synowi swemu: Czyń mężnie a zmacniaj się i działaj! Nie bój się i nie lękaj się: bo PAN Bóg mój z tobą będzie i nie opuści cię ani ostawi, aż dokonasz wszytkiej roboty służby domu PANSKIEGO.
28:21
Oto rozdziały kapłanów i Lewitów do wszelkiej służby domu PANSKIEGO stoją przy tobie i gotowi są, i umieją tak książęta, jako lud, czynić wszytkie przykazania twoje.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście
Efez 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po rozbiciu statku Apostoł Paweł i reszta załogi dopłynęli na wyspę Maltę której szefem i naczelnikiem był niejaki Publiusz (Dz 28:1, Dz 28:7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
II Kor 13:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić