„A jesli doskonałość była przez kapłaństwo Lewi, (gdyż za tego dan jest zakon ludowi), cóż więcej było potrzeba, aby nastał inszy kapłan wedle porządku Melchisedekowego, który by nie był rzeczon wedle porządku Aaronowego?”

Biblia Brzeska: List do Hebrajczyków 7,11

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 28:14

28:1
Zwołał tedy Dawid wszytkie książęta Izraelskie, przełożone nad pokoleńmi i przełożone nad hufami, którzy służyli królowi, tysiącniki też i setniki, i przełożone nad majętnością i nad osiadłością królewską, i syny swe z rzezańcami, i możne, i co mężniejsze wszytkie w wojsku, do Jeruzalem.
28:2
A wstawszy król i stanąwszy, rzekł: Posłuchajcie mię, bracia moi a ludu mój! Myśliłem, abym zbudował dom, w którym by odpoczywała skrzynia przymierza PANSKIEGO i podnóżek Boga naszego, i zgotowałem wszytko na budowanie.
28:3
Ale mi Bóg rzekł: Nie będziesz budował domu imieniowi memu, przeto iżeś mąż waleczny i rozlewałeś krew.
28:4
Ale mię obrał PAN, Bóg Izraelów, ze wszytkiego domu ojca mego, abych był królem nad Izraelem na wieki: bo z pokolenia Judowego obrał książęta; a z domu Judowego, dom ojca mego, a z synów ojca mego podobało mu się, aby mię obrał królem nade wszytkim Izraelem.
28:5
Ale i z synów moich (bo mi dał PAN wiele synów) obrał Salomona, syna mego, aby siedział na stolicy królestwa PANSKIEGO nad Izraelem.
28:6
I rzekł mi: Salomon, syn twój, zbuduje dom mój i sieni moje: bom tego sobie obrał za syna, a ja mu będę za ojca.
28:7
I umocnię królestwo jego aż na wieki, jeśli będzie trwał w pełnieniu przykazania mego i sądów moich, tak jako i dziś.
28:8
Teraz tedy przede wszystkim zgromadzeniem Izraelskim, gdzie słyszy Bóg nasz, strzeżcie a szukajcie wszystkich przykazań PANA Boga naszego, abyście posiedli ziemię dobrą i zostawili ją po sobie synom waszym aż na wieki.
28:9
A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga ojca twego a służ mu sercem doskonałym i umysłem dobrowolnym: bo wszelakie serca przegląda PAN i wszytkie myśli serc rozumie. Jeśli go szukać będziesz, najdziesz: ale jeśli go opuścisz, odrzuci cię na wieki.
28:10
Teraz tedy, ponieważ cię obrał PAN, abyś zbudował dom świątnice, zmacniaj się a wykonaj.
28:11
A Dawid dał Salomonowi, synowi swemu, opisanie przysionka i kościoła, i komór, i sale, i pokojów wnętrznych, i domu ubłagalnice.
28:12
I nadto wszystkich, które był umyślił, sieni i gmachów wokoło, na skarby domu PANSKIEGO i na skarby świętych,
28:13
i na rozdziały kapłanów i Lewitów, na wszytkie dzieła domu PANSKIEGO i na wszytkie naczynia służby kościoła PANSKIEGO.
28:14
Złota pod wagą na każde naczynie do służby. Śrebra też wagę według rozmaitości naczynia i robót;
28:15
ale i na lichtarze złote, i na lampy ich, złoto według miary każdego lichtarza i lamp. Także i na lichtarze srebrne, i na lampy ich według rozmaitej miary wagę srebra oddał.
28:16
Dał też złota na stoły wykładania chleba według różności stołów; także też srebro na drugie stoły srebrne.
28:17
Na widełki też i czasze, i kadzidlnice ze złota szczerego, i na lewki złote według miary wagę podzielił, na lewka i lewka. Także też i na lwy srebrne różną wagę srebra oddzielił.
28:18
A na ołtarz, na którym palą kadzidło, dał szczere złoto, aby z niego uczyniono podobieństwo wozu Cherubów rozciągających skrzydła i zasłaniających skrzynię przymierza PANSKIEGO.
28:19
Wszytko to, prawi, przyszło spisano ręką PANSKĄ do mnie, abych wyrozumiał wszytkę robotę wizerunku.
28:20
Rzekł też Dawid Salomonowi, synowi swemu: Czyń mężnie a zmacniaj się i działaj! Nie bój się i nie lękaj się: bo PAN Bóg mój z tobą będzie i nie opuści cię ani ostawi, aż dokonasz wszytkiej roboty służby domu PANSKIEGO.
28:21
Oto rozdziały kapłanów i Lewitów do wszelkiej służby domu PANSKIEGO stoją przy tobie i gotowi są, i umieją tak książęta, jako lud, czynić wszytkie przykazania twoje.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.
Mat 10:19

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg rozdzielił wody Jordanu dla Eliasza i Elizeusza - II Król 2:7-9, II Król 2:14.
Eliasz i Elizeusz nad Jordanem

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
Ps 57:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić