„Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Barucha 3,37

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Kronik 10:1

10:1
A Filistymowie walczyli przeciw Izrael i uciekli mężowie Izraelscy przed Palestyny, i polegli zranieni na górze Gelboe.
10:2
A gdy się przybliżali Filistymowie, goniąc Saula i syny jego, zabili Jonatana i Abinadaba, i Melchisua, syny Saulowe.
10:3
I zmocniła się bitwa przeciw Saul, i naleźli go strzelcy, i zranili strzałami.
10:4
I rzekł Saul do giermka swego: dobądź miecza twego a zabij mię, aby snadź nie przyszli ci nieobrzezańcy, a nie śmiali się ze mnie. A giermek jego uczynić tego nie chciał, bojaźnią przestraszony; a tak porwał miecz Saul i padł nań.
10:5
Co ujźrzawszy giermek jego, to jest, że umarł Saul, padł też sam na swój miecz i umarł.
10:6
A tak zginął Saul i trzej synowie jego, i wszytek dom jego za raz upadł.
10:7
Co gdy ujźrzeli mężowie Izraelscy, którzy mieszkali na polach, zuciekali, a po śmierci Saulowej i synów jego opuścili miasta swe i rozpierzchnęli się tam i sam; i przyszli Filistymowie, i mieszkali w nich.
10:8
A drugiego dnia zwłócząc Filistymowie łupy z pobitych, naleźli Saula i syny jego leżące na górze Gelboe.
10:9
I zewlókszy go, i głowę mu udawszy, i zbroję zdjąwszy, posłali do ziemie swej, aby go obnoszono i okazowano zborom bałwańskim i ludziom.
10:10
A zbroję jego poświęcili we zborze boga swego, a głowę zawiesili we zborze Dagon.
10:11
Co gdy usłyszeli mężowie Jabes Galaad, to jest wszytko, co byli Filistymowie nad Saulem uczynili,
10:12
wstał każdy z mężów mocnych i wzięli ciała Saulowe i synów jego, i przynieśli je do Jabes, i pogrzebli kości ich pod dębem, który był w Jabes, i pościli siedm dni.
10:13
A tak umarł Saul dla nieprawości swoich, przeto iż przestąpił przykazanie PANSKIE, które był przykazał, a nie zachował go; ale nadto jeszcze radził się Pytonki,
10:14
a nie miał nadzieje w PANU. Dla czego zabił go i przeniósł królestwo jego do Dawida, syna Isaj.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym miejscem w Ewangeliach synoptycznych (Mateusz, Marek, Łukasz) gdzie przemawia Apostoł Jan jest (Mar 9:38) "Nauczycielu! Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami." (Zobacz także: Łuk 9:49).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić