„Bo swe oblicze pokrył tłuszczem i fałdą obsadził swoje lędźwie.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ijoba 15,27

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Królewska 19:19

19:1
A Achab oznajmił Jezabeli wszytko, co był uczynił Eliasz i jako pozabijał wszytkie proroki mieczem.
19:2
I posłała Jezabel posłańca do Eliasza, mówiąc: To mi niech uczynią bogowie i to mi niech przyczynią, jeśli jutro o tej godzinie nie położę dusze twej jako duszę jednego z nich.
19:3
Ulękł się tedy Eliasz, a wstawszy, poszedł, gdzie go kolwiek wola niosła i przyszedł do Bersabee Juda, i zostawił tam sługę swego.
19:4
I szedł w puszczą jeden dzień drogi. A gdy przyszedł i siedział pod jednym jałowcem, żądał duszy swej, aby umarł, i rzekł: Dosyć mam, PANIE, weźmi duszę moję, bom nie jest lepszy niż ojcowie moi!
19:5
I porzucił się, i zasnął w cieniu jałowca, a oto Anjoł PANSKI tknął go i rzekł mu: Wstań a jedz.
19:6
Obejrzał się, a oto u głowy jego podpłomny chleb i naczynie wody. Jadł tedy i pił, i zasię zasnął.
19:7
I wrócił się Anjoł PANSKI po wtóre, i tknął go, i rzekł mu: Wstań, jedz, bo jeszcze daleką drogę masz.
19:8
Który wstawszy jadł i pił, i chodził mocą onego jedła czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Horeb.
19:9
A gdy tam przyszedł, mieszkał w jaskini. A oto mowa PANSKA do niego, i rzekł mu: Co tu czynisz, Eliaszu?
19:10
A on odpowiedział: Żalem rozżaliłem się o PANA Boga zastępów, iż opuścili przymierze twoje synowie Izrael: ołtarze twoje zepsowali, proroki twoje mieczem pozabijali, zostałem ja sam i szukają dusze mojej, aby ją odjęli.
19:11
I rzekł mu: Wynidź a stań na górze przed PANEM! A oto PAN mija, i wiatr wielki i mocny wywracający góry i kruszący skały przed PANEM: nie w wietrze PAN. A po wietrze wzruszenie: nie w wzruszeniu PAN.
19:12
A po wzruszeniu ogień: nie w ogniu PAN. A po ogniu szum wiatrku cichego.
19:13
Co gdy usłyszał Eliasz, zakrył oblicze swe płaszczem, a wyszedszy stanął we drzwiach jaskinie, a oto głos do niego mówiący: Co tu czynisz Eliaszu?
19:14
A on odpowiedział: Żalem rozżaliłem się o PANA Boga zastępów, iż opuścili przymierze twoje synowie Izrael: ołtarze twoje zepsowali, proroki twoje mieczem pozabijali. Zostałem ja sam i szukają dusze mojej, aby ją odjęli.
19:15
I rzekł PAN do niego: Idź a wróć się na drogę twoję przez puszczą do Damaszku. A gdy tam przyjdziesz, pomażesz Hazaela królem nad Syrią,
19:16
a Jehu, syna Namsi, pomażesz królem nad Izraelem, a Elizeusza, syna Safat, który jest z Abelmeule, pomażesz prorokiem miasto ciebie.
19:17
I będzie: ktokolwiek ujdzie miecza Hazael, zabije go Jehu, a ktokolwiek ujdzie miecza Jehu, zabije go Elizeusz.
19:18
I zostawię sobie w Izraelu siedm tysięcy mężów, których kolana nie kłaniały się przed Baal, i wszytkie usta, które nie chwaliły go, całując ręce.
19:19
Poszedszy tedy zonąd Eliasz, nalazł Elizeusza, syna Safat, orzącego dwiemanaście jarzm wołów, a on między dwanaścią jarzm wołów orzących jeden był. A gdy przyszedł Eliasz do niego, wrzucił nań swój płaszcz.
19:20
Który wnet opuściwszy woły, bieżał za Eliaszem i rzekł: Proszę cię, niech pocałuję ojca mego i matkę moję a tak pójdę za tobą. I rzekł mu: Idź a wróć się, bo co było ze mnie, uczyniłem ci.
19:21
A wróciwszy się od niego, wziął parę wołów i zabił je, a pługiem wołów uwarzył mięso i dał ludowi, i jedli, a wstawszy, odszedł i szedł za Eliaszem, i służył mu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, Nie bójcie się!
Ag 2:5

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:19-20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jabłka wymienione są 3 razy: (Przyp 25,11, PnP 2,5, PnP 7,8). Jabłoń wymieniona jest także 3 razy: (PnP 2,3, PnP 8,5, Joel 1,12).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić