„I Parmasztę, Arisaja, Aridaja i Wajezatę;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Estery 9,9

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: 1 Księga Królewska 10:22

10:1
Lecz i królowa Saba, usłyszawszy sławę o Salomonie w imię PANSKIE, przyjachała go doświadczać w gadkach.
10:2
A wjachawszy do Jeruzalem z wielkim pocztem i z bogactwy, a wielbłądowie nieśli rzeczy wonne i złota niezmiernie wiele, i kamienie drogie, przyszła do króla Salomona i mówiła do niego wszytko, co miała w sercu swoim.
10:3
I nauczył jej Salomon wszytkich słów, które zadała była: nie było mowy, która by królowi mogła być tajna, ażeby jej nie odpowiedział.
10:4
A widząc królowa Saba wszytkę mądrość Salomonowę, i dom, który był zbudował,
10:5
i potrawy stołu jego, i mieszkania sług, i porządki służących, i ubiory ich, i podczasze, i całopalenia, które ofiarował w domu PANSKIM, nie stawało jej więcej ducha.
10:6
I rzekła do króla: Prawdziwać mowa jest, którąm słyszała w ziemi mojej
10:7
o mowach twoich i o mądrości twej: a nie wierzyłam tym, którzy mi powiadali, ażem sama przyjachała i oglądałam oczyma swymi, i doznałam, że mi połowice nie powiedano; więtsza jest mądrość twoja i sprawy twoje niżli sława, którąm słyszała.
10:8
Szczęśliwi mężowie twoi i szczęśliwi słudzy twoi, którzy stoją przed tobą zawsze a słuchają mądrości twojej.
10:9
Niech będzie PAN Bóg twój błogosławiony, któremuś się upodobał i posadził cię na stolicy Izraelskiej, przeto że PAN umiłował Izraela na wieki i postanowił cię królem, abyś czynił sąd i sprawiedliwość.
10:10
Dała tedy królowi sto i dwadzieścia talentów złota i rzeczy wonnych barzo wiele, i kamienia drogiego: nie przyszło nigdy potym tak wiele wonnych rzeczy jako te, które dała królowa Saba królowi Salomonowi.
10:11
(Lecz i okręty Hiram, które przynosiły złoto z Ofir, przywiozły z Ofir drzewa tynowego barzo wiele i kamienia drogiego.
10:12
I poczynił król z drzewa tynowego poręcza do domu PANSKIEGO i do domu królewskiego, i arfy, i gęśle muzykom: nie przyniesiono takiego drzewa tynowego ani widano aż do dnia dzisiejszego).
10:13
A król Salomon dał królowej Sabie wszytko, czego chciała i żądała od niego oprócz tego, co jej dobrowolnie darował upominkiem królewskim. Która się wróciła i odjechała do ziemie swej z sługami swymi.
10:14
A była waga złota, które przychodziło Salomonowi na kożdy rok, sześć set sześćdziesiąt i sześć talentów złota
10:15
oprócz tego, które przynosili mężowie, którzy nad dochodami i nad kupcami byli i wszyscy stare rzeczy przedawający, i wszyscy królowie Arabscy i Książęta ziemie.
10:16
Uczynił też król Salomon dwie ście tarczy ze złota naczystszego, sześć set syklów złota dał na blachy tarcze jednej.
10:17
I trzy sta puklerzów ze złota doświadczonego, trzy sta grzywien złota jeden puklerz okrywało; i zawiesił je król w domu lasu Libanu.
10:18
Uczynił też król Salomon stolicę z słoniowej kości wielką i powlókł ją złotem żółtym barzo.
10:19
Która miała sześć stopniów, a wierzch stolice był okrągły z tyłu a dwie ręce z tej strony i z owej dzierżące siedzenie i dwa lwowie stali przy każdej ręce.
10:20
A dwanaście lewków stojących na sześci stopniach stąd i zowąd; nie uczyniono takiej roboty we wszytkich królestwach.
10:21
Lecz i wszytkie naczynia, z których pijał król Salomon, były złote i wszytek sprzęt domu Lasu Libanu ze złota szczerego; nie było srebra i nie miano go w jakiej cenie za dni Salomonowych,
10:22
bo okręty królewskie przez morze z okrętami Hiram raz we trzy lata chodziły do Tarsis, przynosząc stamtąd złoto i srebro, i zęby słoniowe, i koczkodany, i pawy.
10:23
A tak uwielmożony jest król Salomon nade wszytkie króle ziemskie bogactwy i mądrością.
10:24
I wszystka ziemia pragnęła twarzy Salomonowej, aby słyszała mądrość jego, którą był Bóg dał w serce jego.
10:25
I przynosił mu każdy dary, naczynia srebrne i złote, szaty i oręża wojenne, rzeczy też wonne i konie, i muły na każdy rok.
10:26
I zebrał Salomon wozy i jezdne, i miał tysiąc i cztery sta wozów a dwanaście tysięcy jezdnych, i rozsadził je po miastach obronnych i z królem w Jeruzalem.
10:27
I sprawił to, że taki dostatek srebra był w Jeruzalem, jaki i kamienia; a cedrów dodał mnóstwa jako sykomorów, które po polu rostą.
10:28
I wywodzono konie Salomonowi z Egiptu i z Koi: abowiem kupcy królewscy kupowali z Koi i za pewne pieniądze przywodzili.
10:29
A wychodził cug woźników z Egiptu za sześć set syklów srebra, a koń za sto i pięćdziesiąt. I tym sposobem wszyscy królowie Hetejscy i Syryjscy konie przedawali.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jest 7 miast których nazwa składa się z 2 liter: Ai – (są 2 miasta o nazwie Ai) (I Mojż 12:8, Jer 49:3), Ar – (IV Mojż 21:15), No – (Ez 30:15), On – (I Mojż 41:45, I Mojż 41:50), Ur – (I Mojż 11:28, I Mojż 11:31), Uz – (Job 1:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić