„I rozkazał się zejdź kapłanom i Lewitom, a zebrał je na ulicy od wschodu słońca.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Kronik 29,4

Biblia Gdańska (1632)
Księga: Psalmów 92:12

92:1
Psalm a pieśń na dzień sobotni.
92:2
Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy.
92:3
Opowiadać z poranku miłosierdzie twoje, i prawdę twoję na każdą noc,
92:4
Na instrumencie o dziesięciu strunach, na lutni, i na harfie z śpiewaniem.
92:5
Albowiemeś mię rozweselił, Panie! sprawami twemi; o sprawach rąk twoich śpiewać będę.
92:6
O jako wielmożne są sprawy twoje, Panie! bardzo głębokie są myśli twoje.
92:7
Człowiek bydlęcy nie zna, a głupi nie zrozumiewa tego,
92:8
Iż wyrastają niezbożnicy jako ziele, a kwitną wszyscy, którzy czynią nieprawość, aby byli wykorzenieni aż na wieki;
92:9
Ale ty, o Najwyższy! jesteś Panem na wieki.
92:10
Albowiem, oto nieprzyjaciele twoi, Panie! albowiem oto nieprzyjaciele twoi zginą; rozproszeni będą wszyscy, którzy czynią nieprawość.
92:11
Ale róg mój wywyższysz jako jednorożców; pokropiony będę olejkiem świeżym.
92:12
I ujrzy oko moje nieszczęście tych, co na mię czyhają; o złośnikach, którzy powstawają przeciwko mnie, usłyszą uszy moje.
92:13
Sprawiedliwy jako palma zakwitnie, jako cedra na Libanie rozmnoży się.
92:14
Wszczepieni w domu Pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną.
92:15
Nawet i w sędziwości przyniosą owoc, czerstwymi i zielonymi będą;
92:16
Aby to opowiadano, że uprzejmym jest Pan, skała moja, a że w nim nie masz żadnej nieprawości.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwsza pieśń w Biblii znajduje się w (II Mojż 15:1-18) zaśpiewano ją gdy Mojżesz i Izraelici świętowali Boże zwycięstwo nad armią Egipską nad Morzem Czerwonym.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!
Ps 149:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić