„Zaś on rzekł: Niemożliwe dla ludzi - możliwe jest przy Bogu.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 18,27

Biblia Gdańska (1632)
Księga: Przypowieści Salomonowych 4:14

4:1
Słuchajcie synowie! ćwiczenia ojcowskiego, a pilnujcie, abyście umieli roztropność;
4:2
Albowiem wam naukę dobrą daję; zakonu mego nie opuszczajcie.
4:3
Gdybym był młodziuchnym synem u ojca mego, i jedynakiem u matki mojej,
4:4
On mię uczył, powiadając mi: Niech się chwyci powieści moich serce twoje, strzeż przytkazań moich, a będziesz żył.
4:5
Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności; nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
4:6
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
4:7
Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.
4:8
Wywyższaj ją, a wywyższy cię, rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz.
4:9
Przyda głowie twojej wdzięczności, koroną ozdoby obdarzy cię.
4:10
Słuchaj, synu mój! a przyjmij powieści moje, a rozmnożąć lata żywota.
4:11
Drogi mądrości nauczam cię; po ścieszkach prostych wiodę cię;
4:12
Któremi gdy pójdziesz, nie będzie ściśniony chód twój; a jeźli pobieżysz, nie potkniesz sií.
4:13
Przyjmij őwiczenie, nie puszczaj się go, strzeż go; albowiem ono jest żywotem twoim.
4:14
Ścieszką niepobożnych nie chodź, a nie udawaj się drogą złośliwych.
4:15
Opuść ją, nie chodź po niej; uchyl się od niej, a omiń ją.
4:16
Boć oni nie zasną, aż co złego zbroją; ani się uspokoją, aż kogo do upadku przywiodą;
4:17
Albowiem jedzą chleb niezbożności, a wino drapiestwa piją,
4:18
Ale ścieszka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tem bardziej świeci, aż do dnia doskonałego.
4:19
Droga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.
4:20
Synu mój! słów moich pilnuj; ku powieściom moim nakłoń ucha twojego.
4:21
Niech nie odchodzą od oczów twoich, zachowaj je w pośród serca twego.
4:22
Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem.
4:23
Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.
4:24
Oddal od siebie przewrotność ust, a złośliwe wargi oddal od siebie.
4:25
Oczy twoje niechaj na dobre rzeczy patrzą, a powieki twoje niech drogę przed tobą prostują.
4:26
Umiarkuj ścieżkę nóg twoich, aby wszystkie drogi twoje pewne były.
4:27
Nie uchylaj się na prawo ani na lewo; owszem, odwróć nogę twoję od złego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym...
I Kor 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Noe wybudował pierwszy ołtarz w Biblii (I Mojż 8:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, Daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów.
Ps 146:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić