„A tak sprawuj mu ziemię jego, ty i synowie twoi, i służebnicy twoi a będziesz wnosił synowi pana twego żywność, aby się żywił, a Miflboset, syn pana twego, zawżdy będzie jadł chleb u stołu mego. A Siba miał piętnaście synów i dwadzieścia służebników.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Samuela 9,10

Biblia Gdańska (1632)
Księga: Przypowieści Salomonowych 1:33

1:1
Przypowieści Salomona, syna Dawidowego, króla Izraelskiego,
1:2
Dla poznania mądrości i ćwiczenia, ku wyrozumieniu powieści roztropnych;
1:3
Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
1:4
Dla podania prostakom ostrożności, młodemu umiejętności, i opatrzności.
1:5
Tych gdy mądry słuchać będzie, przybędzie mu nauki, a roztropny w radach opatrzniejszy będzie,
1:6
Aby zrozumiał przypowieści, i wykłady ich, słowa mądrych i zagadki ich.
1:7
Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności; ale głupi mądrością i ćwiczeniem gardzą.
1:8
Słuchaj, synu mój! ćwiczenia ojca twego, a nie opuszczaj nauki matki twojej.
1:9
Bo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.
1:10
Synu mój! jeżliby cię namawiali grzesznicy, nie przyzwalaj.
1:11
Jeźlićby rzekli: Pójdź z nami, czyhajmy na krew, zasadźmy się na niewinnego bez przyczyny;
1:12
Pożremyż ich żywo, jako grób, a całkiem, jako zstępujących w dół;
1:13
Wszelkiej majętności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią;
1:14
Rzuć między nas los twój; mieszek jeden wszyscy mieć będziemy.
1:15
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
1:16
Albowiem nogi ich ku złemu bieżą, i spieszą się na wylanie krwi.
1:17
Bo jako próżno zastawiają sieci przed oczyma wszelkiego ptaka skrzydlastego:
1:18
Tak i ci na krew swoję czyhają, a zasadzają się na duszę swoję.
1:19
Takieć są ścieszki każdego czyhającego na zysk, który duszę pana swego odbiera.
1:20
Mądrość na dworzu woła, głos swój na ulicach wydaje.
1:21
W największym zgiełku woła, u wrót bram, w miastach powieści swoje opowiada, mówiąc:
1:22
Prostacy! dokądże się kochać będziecie w prostocie? a naśmiewcy pośmiewisko miłować będziecie? a głupi nienawidzieć umiejętności będziecie?
1:23
Nawróćcież się na karanie moje; oto wam wydam ducha mojego, a podam wam do znajomości słowa moje.
1:24
Ponieważem wołała, a nie chcieliście; wyciągałam rękę moję, a nie był, ktoby uważał;
1:25
Owszem odrzuciliście wszystkę radę moję, a karności mojej nie chcieliście przyjąć;
1:26
Przetoż ja w zginieniu waszem śmiać się będę, będę z was szydziła, gdy przyjdzie, czego się strachacie.
1:27
Gdy przyjdzie jako spustoszenie, czego się strachacie, i gdy zginienie wasze przypadnie jako wicher, gdy przyjdzie na was ucisk i utrapienie;
1:28
Tedy mię wzywać będą, a nie nie wysłucham; szukać mię będą z poranku, a nie znajdą mię.
1:29
Przeto, iż mieli w nienawiści umiejętność, a bojaźni Pańskiej nie obrali sobie,
1:30
Ani przestawali na radzie mijej, ale gardzili wszelką karnością moją:
1:31
Przetoż będą używać owocu dróg swoich, a radami swemi nasyceni będą.
1:32
Bo odwrócenie prostaków pozabija ich, a szczęście głupich wytraci ich.
1:33
Ale kto mię słucha, bezpiecznie mieszkać będzie, a będzie wolny od strachu złych rzeczy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:19-20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Prorok Jeremiasz był jedynym człowiekiem w Biblii któremu Bóg nie pozwolił się ożenić (Jer 16:1-2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
Ps 57:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić