„A wszakoż na górze Syjon będzie zbawienie i poświęcenie, a dom Jakubów odzierży osiadłości swe.”

Biblia Brzeska: Księga Abdiasza 1,17

Biblia Gdańska
Księga: Mateusza 14:3

14:1
W on czas usłyszał Herod Tetrarcha, wieść o Jezusie.
14:2
I rzekł sługom swoim: Tenci jest Jan Chrzciciel; on to zmartwychwstał, i dlatego się cuda przez niego dzieją.
14:3
Albowiem Herod pojmawszy Jana, związał go był i wsadził do więzienia dla Herodyjady, żony Filipa, brata swego.
14:4
Bo mu Jan mówił: Nie godzi ci się jej mieć.
14:5
Ale gdy go on chciał zabić, bał się ludu: albowiem go za proroka mieli.
14:6
Gdy tedy obchodzono dzień narodzenia Herodowego, tańcowała córka Herodyjady w pośrodku gości, i podobała się Herodowi.
14:7
Skąd pod przysięgą obiecał jej dać, czegobykolwiek żądała.
14:8
A ona przedtem będąc naprawiona od matki swojej, rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela.
14:9
I zasmucił się król; ale dla przysięgi i dla spółsiedzących kazał jej dać.
14:10
A posławszy kata, ściął Jana w więzieniu.
14:11
I przyniesiono głowę jego na misie, i oddano dzieweczce, i odniosła ją matce swojej.
14:12
A przyszedłszy uczniowie jego wzięli ciało i pogrzebli je, a szedłszy powiedzieli Jezusowi.
14:13
To usłyszawszy Jezus, ustąpił stamtąd w łodzi na miejsce puste osobno; a usłyszawszy lud, szli za nim z miast pieszo.
14:14
Wyszedłszy tedy Jezus ujrzał wielki lud, i użalił się ich, a uzdrawiał chore ich.
14:15
A gdy nadchodził wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Puste jest to miejsce, a czas już przeminął; rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek, kupili sobie żywności.
14:16
A Jezus im rzekł: Nie potrzeba im odchodzić, dajcie wy im co jeść.
14:17
Ale mu oni rzekli: Nie mamy tu, tylko pięć chlebów i dwie ryby.
14:18
A on rzekł: Przynieście mi je tu.
14:19
I rozkazawszy ludowi usiąść na trawie, wziął onych pięć chlebów i dwie ryby, a wejrzawszy w niebo, błogosławił, a łamiąc dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi.
14:20
I jedli wszyscy, a nasyceni byli; i zebrali, co zbywało ułomków, dwanaście koszów pełnych.
14:21
A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek.
14:22
A wnetże przymusił Jezus uczniów swoich, aby wstąpili w łódź, i uprzedzili go na drugą stronę, ażby rozpuścił lud.
14:23
A rozpuściwszy lud, wstąpił na górę z osobna, aby się modlił; a gdy był wieczór, sam tam był.
14:24
A łódź już w pośrodku morza będąc, miotana była od wałów; albowiem był wiatr przeciwny.
14:25
Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.
14:26
A ujrzawszy go uczniowie po morzu chodzącego, zatrwożyli się, mówiąc: Obłuda to jest! i od bojaźni krzyknęli.
14:27
Lecz wnet rzekł do nich Jezus, mówiąc: Ufajcie! Jam ci to jest; nie bójcie się.
14:28
A odpowiadając mu Piotr rzekł: Panie! Jeźliżeś ty jest, każ mi przyjść do ciebie po wodzie.
14:29
A on rzekł: Pójdź! A Piotr, wystąpiwszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyszedł do Jezusa;
14:30
Ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się; a gdy począł tonąć, zakrzyknął, mówiąc: Panie, ratuj mię!
14:31
A Jezus zaraz wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny! przeczżeś wątpił?
14:32
A gdy oni wstąpili w łódź, uciszył się wiatr.
14:33
A ci, którzy byli w łodzi, przystąpiwszy pokłonili mu się, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.
14:34
I przeprawiwszy się, przyszli do ziemi Gienezaret.
14:35
A poznawszy go mężowie miejsca onego, posłali do wszystkiej onej okolicznej krainy; i przyniesiono do niego wszystkie, którzy się źle mieli.
14:36
I prosili go, aby się tylko podołku szaty jego dotykali; a którzykolwiek się dotknęli, uzdrowieni są.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa
Efez 1:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Córka Jaira miała 12 lat gdy Jezus wskrzesił ją z martwych (Łuk 8:41-42, Łuk 8:49-56).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić