„A do Sary rzekł: Dałem bratu twemu tysiąc pieniędzy srebrnych, który jest wszędy zasłoną poczciwości twojej przeciw wszem, którzy są z tobą i przeciw wszystkiem inem: A także była z fukana.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Mojżeszowa 20,16

Nawigacja

Biblia Gdańska
Księga: Marka 16:8

16:1
A gdy minął sabat, Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa, i Salome, nakupiły wonnych rzeczy, aby przyszedłszy namazały go.
16:2
A bardzo rano pierwszego dnia po sabacie przyszły do grobu, gdy weszło słońce.
16:3
I mówili do siebie: Któż nam odwali kamień ode drzwi grobowych?
16:4
(A spojrzawszy ujrzały, iż był kamień odwalony;) bo był bardzo wielki.
16:5
I wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca, siedzącego na prawicy, odzianego szatą białą; i ulękły się,
16:6
Ale im on rzekł: Nie lękajcie się; Jezusa szukacie onego Nazareńskiego, który był ukrzyżowany; wstał z martwych, nie masz go tu; oto miejsce, gdzie go było położono.
16:7
Ale idźcie, a powiedzcie uczniom jego, i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei; tam go oglądacie, jako wam powiedział.
16:8
A wyszedłszy prędko, uciekły od grobu: albowiem zdjęło je drżenie i zdumienie, a nikomu nic nie powiadały; bo się bały.
16:9
A Jezus, gdy zmartwychwstał raniuczko pierwszego dnia po sabacie, ukazał się naprzód Maryi Magdalenie, z której był wygnał siedm dyjabłów.
16:10
A ona szedłszy, opowiedziała tym, co z nim bywali, którzy się smucili i płakali.
16:11
A oni usłyszawszy, iż żyje, a iż jest widziany od niej, nie wierzyli.
16:12
Potem się też dwom z nich idącym ukazał w innym kształcie, gdy szli przez pole.
16:13
A ci szedłszy opowiedzieli drugim; i tym nie uwierzyli.
16:14
Na ostatek się też onym jedenastu wespół siedzącym ukazał, i wyrzucał im na oczy niedowiarstwo ich, i zatwardzenie serca, iż tym, którzy go widzieli wzbudzonego, nie wierzyli.
16:15
I rzekł im: Idąc na wszystek świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu stworzeniu.
16:16
Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie; ale kto nie uwierzy, będzie potępion.
16:17
A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą: W imieniu mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą;
16:18
Węże brać będą, a choćby co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im; na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą.
16:19
A tak Pan przestawszy z nimi mówić, wzięty jest do nieba, i usiadł na prawicy Bożej.
16:20
A oni wyszedłszy kazali wszędy, a Pan im pomagał, i słowa ich potwierdzał przez cuda, które czynili.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli.
II Mojż 20:20

W Chrystusie

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 6:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg wysuszył rzekę Jordan tak aby jego ludzie mogli ją przekroczyć (Joz 3:14-17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić