„Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Mateusza 12,2

Nawigacja

Biblia Gdańska (1632)
Księga: Kolosensów 3:4

3:1
A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi;
3:2
O tem, co jest w górze, myślcie, nie o tem, co jest na ziemi.
3:3
Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.
3:4
Ale gdy się Chrystus, on żywot nasz, pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
3:5
Umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi; wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,
3:6
Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny odporne.
3:7
W którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.
3:8
Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych.
3:9
Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego,
3:10
A oblekliście nowego tego, który się odnawia w znajomość, podług obrazu tego, który go stworzył.
3:11
Gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzezki i nieobrzezki, cudzoziemca i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
3:12
Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,
3:13
Znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeźli ma kto przeciw komu skargę: jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
3:14
A nad to wszystko (przyobleczcie) miłość, która jest związką doskonałości.
3:15
A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.
3:16
Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu.
3:17
A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń.
3:18
Żony! Bądźcie poddane mężom swym, tak jako przystoi w Panu.
3:19
Mężowie! Miłujcie żony wasze, a nie bądźcie surowymi przeciwko nim.
3:20
Dziatki! Posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkiem; albowiem się to podoba Panu.
3:21
Ojcowie! Nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły.
3:22
Słudzy! Posłuszni bądźcie we wszystkiem panom cielesnym, nie służąc na oko jako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczerości serca, bojąc się Boga.
3:23
A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako Panu, a nie ludziom.
3:24
Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa; albowiem Panu Chrystusowi służycie.
3:25
A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a nie maszci względu na osoby u Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Józef odsyłał z powrotem swoich braci z Egiptu do swojego ojca powiedział im "Nie kłóćcie się w drodze!" (I Mojż 45:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
Jan 3:36


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić