„Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość!”

Biblia Warszawska: Księga Habakuka 2,15

Nawigacja

Biblia Gdańska
Księga: Kaznodziei Salomona 10:9

10:1
Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski: tak człowieka z mądrości i z sławy zacnago trochę głupstwa oszpeca.
10:2
Serce mądrego jest po prawej stronie jego; ale serce głupiego po lewej stronie jego.
10:3
I na ten czas, gdy głupi drogą idzie, serce jego niedostatek cierpi; bo pokazuje wszystkim, że głupim jest.
10:4
Jeźliby duch panującego powstał przeciwko tobie, nie opuszczaj miejsca twego; albowiem pokora wstręt czyni grzechom wielkim.
10:5
Jest złe, którem widział pod słońcem, to jest, błąd, który pochodzi od zwierzchności:
10:6
Że głupi wywyższani bywają w godności wielkiej, a bogaci w mądrość nisko siadają;
10:7
Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących piechotą jako sługi.
10:8
kto kopie dół, sam weń wpada; a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.
10:9
Kto przenosi kamienie, urazi się niemi; a kto łupie drwa, niebezpieczen jest od nich.
10:10
Jeźliże się stępi żelazo, a nie naostrzyłby ostrza jego, tedy mocy przyłożyć musi; ale to daleko lepiej mądrość sprawić może.
10:11
Jeźli ukąsi wąż przed zaklęciem, nic nie pomogą słowa zaklinacza.
10:12
Słowa ust mądrego są wdzięczne; ale wargi głupiego pożerają go.
10:13
Początek słów ust jego głupstwo, a koniec powieści jego wielkie błazeństwo.
10:14
Bo głupi wiele mówi, choć nie wie ten człowiek, co ma być. Albowiem któż mu oznajmi, co po nim nastanie?
10:15
Głupi pracują aż do ustania, a przecie nie mogą dojść do miasta.
10:16
Biada tobie, ziemio! której król jest dziecięciem, i której książęta rano biesiadują.
10:17
Błogosławionaś ty, ziemio! której król jest synem zacnych, a której książęta czasu słusznego jadają dla posilenia, a nie dla opilstwa.
10:18
Dla lenistwa się dach pochyla, a dla osłabiałych rąk przecieka dom.
10:19
Dla uweselenia gotują uczty, i wino rozwesela żywot; ale pieniądze do wszystkiego dopomagają.
10:20
Ani w myśli twojej królowi nie złorzecz, ani w skrytym pokoju twoim nie przeklinaj bogatego; albowiem i ptak niebieski doniósłby ten głos; a to, co ma skrzydła, objawiłoby powieść twoję.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ostatnim fragmentem w Biblii, w którym widzimy Arkę Przymierza jest (II Kron 35,3) kiedy Bóg powiedział Lewitom aby umieścili ją w Świątyni którą zbudował Salomon.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić