„I odpowiedział jeden z starszych mówiąc mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, którzyż są i skąd przyszli?”

Biblia Brzeska: Objawienie św. Jana 7,13

Nawigacja

Biblia Gdańska (1632)
Księga: Kaznodziei Salomona 10:1

10:1
Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski: tak człowieka z mądrości i z sławy zacnago trochę głupstwa oszpeca.
10:2
Serce mądrego jest po prawej stronie jego; ale serce głupiego po lewej stronie jego.
10:3
I na ten czas, gdy głupi drogą idzie, serce jego niedostatek cierpi; bo pokazuje wszystkim, że głupim jest.
10:4
Jeźliby duch panującego powstał przeciwko tobie, nie opuszczaj miejsca twego; albowiem pokora wstręt czyni grzechom wielkim.
10:5
Jest złe, którem widział pod słońcem, to jest, błąd, który pochodzi od zwierzchności:
10:6
Że głupi wywyższani bywają w godności wielkiej, a bogaci w mądrość nisko siadają;
10:7
Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących piechotą jako sługi.
10:8
Kto kopie dół, sam weń wpada; a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.
10:9
Kto przenosi kamienie, urazi się niemi; a kto łupie drwa, niebezpieczen jest od nich.
10:10
Jeźliże się stępi żelazo, a nie naostrzyłby ostrza jego, tedy mocy przyłożyć musi; ale to daleko lepiej mądrość sprawić może.
10:11
Jeźli ukąsi wąż przed zaklęciem, nic nie pomogą słowa zaklinacza.
10:12
Słowa ust mądrego są wdzięczne; ale wargi głupiego pożerają go.
10:13
Początek słów ust jego głupstwo, a koniec powieści jego wielkie błazeństwo.
10:14
Bo głupi wiele mówi, choć nie wie ten człowiek, co ma być. Albowiem któż mu oznajmi, co po nim nastanie?
10:15
Głupi pracują aż do ustania, a przecie nie mogą dojść do miasta.
10:16
Biada tobie, ziemio! której król jest dziecięciem, i której książęta rano biesiadują.
10:17
Błogosławionaś ty, ziemio! której król jest synem zacnych, a której książęta czasu słusznego jadają dla posilenia, a nie dla opilstwa.
10:18
Dla lenistwa się dach pochyla, a dla osłabiałych rąk przecieka dom.
10:19
Dla uweselenia gotują uczty, i wino rozwesela żywot; ale pieniądze do wszystkiego dopomagają.
10:20
Ani w myśli twojej królowi nie złorzecz, ani w skrytym pokoju twoim nie przeklinaj bogatego; albowiem i ptak niebieski doniósłby ten głos; a to, co ma skrzydła, objawiłoby powieść twoję.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu
Kol 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszy raz gdy Jeremiasz nazywa się "prorokiem" jest to w Księdze Jeremiasza (Jer 20:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić