„Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 4,8

Biblia Gdańska
Księga: Ijobowa 38:13

38:1
Tedy odpowiedział Pan Ijobowi z wichru, i rzekł:
38:2
Któż to jest, co zaciemnia radę Bożą mowami nieroztropnemi?
38:3
Przepasz teraz jako mąż biodra swoje, a będę cię pytał, a ty mi daj sprawę.
38:4
Gdzieżeś był, kiedym Ja zakładał grunty ziemi? Powiedz, jeźliże nasz rozum.
38:5
Któż uczynił rozmierzenie jej? powiedz, jeżli wiesz; albo kto sznur nad nią rozciągnął?
38:6
Na czem są podstawki jej ugruntowane? albo kto założył kamień jej węgielny?
38:7
Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży.
38:8
Któż zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało, jakoby z żywota wychodząc?
38:9
Gdym położył obłok za szatę jego, a ciemność za pieluchy jego;
38:10
Gdym postanowił o niem dekret mój, a przyprawiłem zaworę i drzwi do niego,
38:11
I rzekłem: Aż dotąd wychodzić będziesz, a dalej nie postąpisz, a tu położysz nadęte wały twoje.
38:12
Izażeś za dni twoich rozkazywał świtaniu, i ukazałeś zorzy miejsce jej?
38:13
Aby ogarnęła kończyny ziemi, a iżby byli z niej wyrzuceni niepobożni.
38:14
Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.
38:15
I aby była zawściągniona od niepobożnych światłość ich, a ramię wysokie było pokruszone.
38:16
Izażeś przyszedł aż do źródeł morskich, a po dnie przepaści przechodziłeś się?
38:17
Azaż odkryte są tobie bramy śmierci? bramy cienia śmierci widziałżeś?
38:18
Izaliś rozumem twym doszedł szerokości ziemi? Powiedz mi, jeźli to wszystko wiesz?
38:19
Gdzież jest ta droga do miejsca światłości? a ciemności gdzie mają miejsce swoje?
38:20
Abyś ją ująwszy odprowadził do granicy jej, ponieważ zrozumiewasz ścieszki do domu jej.
38:21
Wiedziałżeś na on czas, żeś się miał urodzić? i liczba dni twoich jak wielka być miała?
38:22
Izaliś przyszedł do skarbów śniegów? aby skarby gradu widzałeśli?
38:23
Które zatrzymywam na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny.
38:24
Którąż się drogą dzieli światłość, i gdzie się rozchodzi wiatr wschodni po ziemi?
38:25
Któż rozdzielił stok powodziom? a drogę błyskawicy gromów?
38:26
Aby szedł deszcz na ziemię, w której nikt nie mieszka, i na pustynię, gdzie niemasz człowieka;
38:27
Aby nasycił miejsce puste i niepłodne, a wywiódł z niego zieloną trawę.
38:28
Izali ma deszcz ojca? a krople rosy kto płodzi?
38:29
Z czyjegoż żywota wychodzi mróz? a szron niebieski któż płodzi?
38:30
Jakoż się kamieniem wody nakrywają, gdy wierzch przepaści zamarza.
38:31
Możeszże związać jasne gwiazdy Bab? albo związek Oryjona rozerwać?
38:32
Izali wywiedziesz gwiazdy południowe czasu swego, albo Wóz niebieski z gwiazdami jego powiedziesz?
38:33
I znaszże porządek nieba? a możeszże rozrządzić panowanie jego na ziemi?
38:34
Izali podniesiesz ku obłokowi głos twój, aby cię wielkość wód okryła?
38:35
Izali możesz wypuścić błyskawice, aby przyszły, i rzekłyć: Otośmy?
38:36
Któż złożył we wnętrznościach ludzkich mądrość, a kto dał rozumowi bystrość?
38:37
Któż obrachował niebiosa mądrością swoją? a co się leje z nieba, któż uspokoi?
38:38
Aby polany proch stężał, a bryły aby się społu zelgnęły?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Estera była także nazywana Hadassą (Est 2:7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić