„Także ci, co mieszkają na ziemi, cieszą się dzięki nim, są rozweseleni, oraz będą sobie nawzajem przesyłać dary, ponieważ ci dwaj prorocy znękali tych, którzy zamieszkują na ziemi.”

Nowa Biblia Gdańska: Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 11,10

Nawigacja

Biblia Gdańska (1632)
Księga: Efezów 3:1

3:1
Dlatego ja Paweł jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan;
3:2
Jeźliście tylko słyszeli o udzieleniu łaski Bożej, która mi jest dana dla was,
3:3
Iż mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę, (jakom wam przedtem krótko napisał,
3:4
Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).
3:5
Która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i prorokom przez Ducha;
3:6
To jest, iż poganie są spółdziedzicami i spólnem ciałem, i spółuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie przez Ewangieliję.
3:7
Której stałem się sługą według daru łaski Bożej, która mi jest dana według skutku mocy jego.
3:8
Mnie mówię, najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest ta łaska, abym między poganami opowiadał te niedościgłe bogactwa Chrystusowe.
3:9
A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;
3:10
Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.
3:11
Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
3:12
W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufnością przez wiarę jego,
3:13
Przetoż proszę, abyście nie słabieli dla ucisków moich za was, co jest chwałą waszą.
3:14
Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3:15
Z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa;
3:16
Aby wam dał według bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku;
3:17
Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych;
3:18
Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość, i głębokość, i wysokość;
3:19
I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą.
3:20
A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas;
3:21
Temu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg rozkazał Izajaszowi aby chodził nago przez 3 lata (Iz 20:1-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
Judy 1:24-25


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić