„Wielu głaszcze oblicze hojnego i każdy jest przyjacielem szczodrobliwego męża.”

Nowa Biblia Gdańska: Przypowieści spisane przez Salomona 19,6

Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 24:1

24:1
A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar;
24:2
Ale iż Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: przetoż odprawowali urząd kapłański Eleazar i Itamar.
24:3
I podzielił ich Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Achimelecha z synów Itamarrowych, według urzędu ich w usługach ich.
24:4
I znalazło się synów Eleazarowych więcej przedniejszych mężów, niż synów Itamarowych, gdy ich podzielił. Z synów Eleazarowych było przedniejszych według domów ojcowskich szesnaście; ale synów Itamarowych według domów ojcowskich ośm.
24:5
A rozdzieleni są losem jedni od drugich; bo byli przełożonymi nad świątnicą, i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych.
24:6
A popisał ich Senejasz, syn Natanaelowy, pisarz, z pokolenia Lewiego, przed królem i psiążętami, i przed Sadokiem kapłanem, i Achimelechem, synem Abijatarowym, i przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów; a naznaczono jeden dom ojcowsk i Eleazarowi, a drugi naznaczono Itamarowi.
24:7
I padł los pierwszy na Jehojaryba, na Jedajasza wtóry;
24:8
Na Haryma trzeci, na Seoryma czwarty;
24:9
Na Malchyjasza piąty, na Mijamana szósty;
24:10
Na Akkosa siódmy, na Abijasza ósmy;
24:11
Na Jesuego dziewiąty, na Sechenijasza dziesiąty;
24:12
Na Eliasyba jedenasty, na Jakima dwunasty;
24:13
Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty;
24:14
Na Bilgę piętnasty, na Immera szesnasty;
24:15
Na Chezyra siedmnasty, na Happisesa ośmnasty;
24:16
Na Petachyjasza dziewiętnasty, na Ezechyjela dwudziesty;
24:17
Na Jachyna dwudziesty i pierwszy, na Gamuela dwudziesty i wtóry;
24:18
Na Delajasza dwudziesty i trzeci, na Maazyjasza dwudziesty i czwarty.
24:19
Cić są sporządzeni w posługiwaniu swojem, aby wchodzili do domu Pańskiego w przemianach swych, jako zwykli pod rządem Aarona, ojca ich, jako mu był rozkazał Pan, Bóg Izraelski.
24:20
A z synów Lewiego, którzy byli pozostali z synów Amramowych, Subajel; z synów Subajelowych Jechdejasz.
24:21
Z Rechabijasza, z synów Rechabijaszowych był przednjiejszy Jesyjasz.
24:22
Z Isaary Salomit, z synów Salomitowych Jachat.
24:23
A synowie Jeryjaszowi: Amaryjasz wtóry, Jehazylej trzeci, Jekmaan czwarty.
24:24
Synowie Husyjelowi Micha; z synów Michy Samir.
24:25
Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz.
24:26
Synowie Merarego: Maheli i Musy: synowie Jahasyjaszowi Beno.
24:27
Sunowie Merarego z Jahasyjasza: Beno, i Soam, i Zachur, i Hybry.
24:28
Z Mahalego Eleazar, który nie miał synów.
24:29
Z Cysa, synowie Cysowi Jerahmeel.
24:30
A synowie Musy: Maheli i Eder, i Jerymot. Cić byli synowie Lewitów według domów ojców ich.
24:31
I ci też miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kapłanów i Lewitów, z domów ojcowskich, każdy przedniejszy przeciwko bratu swemu młodszemu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.
Iz 41:14

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia nakazuje aż w 37 miejscach aby śpiewać.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić