„I wziąwszy dzieciątko postawił je wpośród ich, a wziąwszy go na ręce rzekł im.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Marka 9,36

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Tytusa 1:5

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Titum
1:1
Paulus servus Dei, Apostolus autem Jesu Christi secundum fidem electorum Dei, et agnitionem veritatis, qu secundum pietatem est
1:2
in spem vit tern, quam promisit qui non mentitur, Deus, ante tempora scularia :
1:3
manifestavit autem temporibus suis verbum suum in prdicatione, qu credita est mihi secundum prceptum Salvatoris nostri Dei :
1:4
Tito dilecto filio secundum communem fidem, gratia, et pax a Deo Patre, et Christo Jesu Salvatore nostro.
1:5
Hujus rei gratia reliqui te Cret, ut ea qu desunt, corrigas, et constituas per civitates presbyteros, sicut et ego disposui tibi,
1:6
si quis sine crimine est, unius uxoris vir, filios habens fideles, non in accusatione luxuri, aut non subditos.
1:7
Oportet enim episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem : non superbum, non iracundum, non vinolentum, non percussorem, non turpis lucri cupidum :
1:8
sed hospitalem, benignum, sobrium, justum, sanctum, continentem,
1:9
amplectentem eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem : ut potens sit exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt, arguere.
1:10
Sunt enim multi etiam inobedientes, vaniloqui, et seductores : maxime qui de circumcisione sunt :
1:11
quos oportet redargui : qui universas domos subvertunt, docentes qu non oportet, turpis lucri gratia.
1:12
Dixit quidam ex illis, proprius ipsorum propheta : Cretenses semper mendaces, mal besti, ventres pigri.
1:13
Testimonium hoc verum est. Quam ob causam increpa illos dure, ut sani sint in fide,
1:14
non intendentes judaicis fabulis, et mandatis hominum, aversantium se a veritate.
1:15
Omnia munda mundis : coinquinatis autem et infidelibus, nihil est mundum, sed inquinat sunt eorum et mens et conscientia.
1:16
Confitentur se nosse Deum, factis autem negant : cum sint abominati, et incredibiles, et ad omne opus bonum reprobi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli.
II Mojż 20:20

W Chrystusie

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Rzym 8:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Egipcie znajdowało się miasto o nazwie Memfis (Oz 9:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić