„A cić są, którzy się byli sprzysięgli przeciw niemu: Zabat, syn Semaaty Ammonitki, i Jozabat, syn Semaryty Moabitki.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Kronik 24,26

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Kolosan 3:4

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Colossenses
3:1
Igitur, si consurrexistis cum Christo : qu sursum sunt qurite, ubi Christus est in dextera Dei sedens :
3:2
qu sursum sunt sapite, non qu super terram.
3:3
Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo.
3:4
Cum Christus apparuerit, vita vestra : tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria.
3:5
Mortificate ergo membra vestra, qu sunt super terram : fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam, et avaritiam, qu est simulacrorum servitus :
3:6
propter qu venit ira Dei super filios incredulitatis :
3:7
in quibus et vos ambulastis aliquando, cum viveritis in illis.
3:8
Nunc autem deponite et vos omnia : iram, indignationem, malitiam, blasphemiam, turpem sermonem de ore vestro.
3:9
Nolite mentiri invicem, expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis,
3:10
et induentes novum eum, qui renovatur in agnitionem secundum imaginem ejus qui creavit illum :
3:11
ubi non est gentilis et Judus, circumcisio et prputium, Barbarus et Scytha, servus et liber : sed omnia, et in omnibus Christus.
3:12
Induite vos ergo, sicut electi Dei, sancti, et dilecti, viscera misericordi, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam :
3:13
supportantes invicem, et donantes vobismetipsis si quis adversus aliquem habet querelam : sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos.
3:14
Super omnia autem hc, caritatem habete, quod est vinculum perfectionis :
3:15
et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore : et grati estote.
3:16
Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni sapientia, docentes, et commonentes vosmetipsos, psalmis, hymnis, et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo.
3:17
Omne, quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Jesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per ipsum.
3:18
Mulieres, subdit estote viris, sicut oportet, in Domino.
3:19
Viri, diligite uxores vestras, et nolite amari esse ad illas.
3:20
Filii, obedite parentibus per omnia : hoc enim placitum est in Domino.
3:21
Patres, nolite ad indignationem provocare filios vestros, ut non pusillo animo fiant.
3:22
Servi, obedite per omnia dominis carnalibus, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed in simplicitate cordis, timentes Deum.
3:23
Quodcumque facitis, ex animo operamini sicut Domino, et non hominibus :
3:24
scientes quod a Domino accipietis retributionem hreditatis. Domino Christo servite.
3:25
Qui enim injuriam facit, recipiet id quod inique gessit : et non est personarum acceptio apud Deum.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
I Jan 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Samuel jako małe dziecko pracował w Przybytku, jego matka przynosiła mu co roku nowy mały płaszczyk (szatę) (I Sam 2:18-19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, Lecz oczy wyniosłych poniżasz.
Ps 18:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić