„Któregoż proroka nie prześladowali ojcowie waszy? Pomordowalić ony, którzy opowiedali przyście onego Sprawiedliwego, któregoście wy teraz byli zdrajcami i morderzmi.”

Biblia Brzeska: Dzieje Apostolskie 7,52

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Kolosan 1:21

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Colossenses
1:1
Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, et Timotheus frater :
1:2
eis, qui sunt Colossis, sanctis, et fidelibus fratribus in Christo Jesu.
1:3
Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.Gratias agimus Deo, et Patri Domini nostri Jesu Christi semper pro vobis orantes :
1:4
audientes fidem vestram in Christo Jesu, et dilectionem quam habetis in sanctos omnes
1:5
propter spem, qu reposita est vobis in clis : quam audistis in verbo veritatis Evangelii :
1:6
quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est, et fructificat, et crescit sicut in vobis, ex ea die, qua audistis, et cognovistis gratiam Dei in veritate,
1:7
sicut didicistis ab Epaphra carissimo conservo nostro, qui est fidelis pro vobis minister Christi Jesu,
1:8
qui etiam manifestavit nobis dilectionem vestram in spiritu.
1:9
Ideo et nos ex qua die audivimus, non cessamus pro vobis orantes, et postulantes ut impleamini agnitione voluntatis ejus, in omni sapientia et intellectu spiritali :
1:10
ut ambuletis digne Deo per omnia placentes : in omni opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei :
1:11
in omni virtute confortati secundum potentiam claritatis ejus, in omni patientia et longanimitate cum gaudio,
1:12
gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine :
1:13
qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum filii dilectionis su,
1:14
in quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum :
1:15
qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creatur :
1:16
quoniam in ipso condita sunt universa in clis, et in terra, visibilia, et invisibilia, sive throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates : omnia per ipsum et in ipso creata sunt :
1:17
et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant.
1:18
Et ipse est caput corporis Ecclesi, qui est principium, primogenitus ex mortuis : ut sit in omnibus ipse primatum tenens :
1:19
quia in ipso complacuit, omnem plenitudinem inhabitare :
1:20
et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis ejus, sive qu in terris, sive qu in clis sunt.
1:21
Et vos cum essetis aliquando alienati, et inimici sensu in operibus malis :
1:22
nunc autem reconciliavit in corpore carnis ejus per mortem, exhibere vos sanctos, et immaculatos, et irreprehensibiles coram ipso :
1:23
si tamen permanetis in fide fundati, et stabiles, et immobiles a spe Evangelii, quod audistis, quod prdicatum est in universa creatura, qu sub clo est, cujus factus sum ego Paulus minister.
1:24
Qui nunc gaudeo in passionibus pro vobis, et adimpleo ea qu desunt passionem Christi, in carne mea pro corpore ejus, quod est Ecclesia :
1:25
cujus factus sum ego minister secundum dispensationem Dei, qu data est mihi in vos, ut impleam verbum Dei :
1:26
mysterium, quod absconditum fuit a sculis, et generationibus, nunc autem manifestatum est sanctis ejus,
1:27
quibus voluit Deus notas facere divitias glori sacramenti hujus in gentibus, quod est Christus, in vobis spes glori,
1:28
quem nos annuntiamus, corripientes omnem hominem, et docentes omnem hominem, in omni sapientia, ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Jesu :
1:29
in quo et laboro, certando secundum operationem ejus, quam operatur in me in virtute.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Greckie słowo mainomai użyte jest 5 razy w Nowym Testamencie. Oznacza ono dosłownie "być szalonym, wariować (jak maniak)". Zostało użyte do opisu 3 ludzi: Jezusa (Jan 10:20), Rode (Dz 12:15) i Pawła (Dz 26:24-25). Zostało ono także użyte w (I Kor 14:23) odnośnie postrzegania mówienia językami przez osoby niewierzące.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
Efez 1:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić