„Będą uczyć lud mój, jako mają czynić różnicę miedzy świętym i nieświętym, a nauczą ich rozeznać miedzy czystym i nieczystym.”

Biblia Brzeska: Księga Ezechiela 44,23

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Filipian 4:11

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Philippenses
1Itaque fratres mei carissimi, et desideratissimi, gaudium meum, et corona mea : sic state in Domino, carissimi. 2Evodiam rogo, et Syntychen deprecor, idipsum sapere in Domino. 3Etiam rogo et te, germane compar, adjuva illas, qu mecum laboraverunt in Evangelio cum Clemente, et ceteris adjutoribus meis, quorum nomina sunt in libro vit. 4Gaudete in Domino semper : iterum dico gaudete. 5Modestia vestra nota sit omnibus hominibus : Dominus prope est. 6Nihil solliciti sitis : sed in omni oratione, et obsecratione, cum gratiarum actione petitiones vestr innotescant apud Deum. 7Et pax Dei, qu exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra, et intelligentias vestras in Christo Jesu. 8De cetero fratres, qucumque sunt vera, qucumque pudica, qucumque justa, qucumque sancta, qucumque amabilia, qucumque bon fam, siqua virtus, siqua laus disciplin, hc cogitate. 9Qu et didicistis, et accepistis, et audistis, et vidistis in me, hc agite : et Deus pacis erit vobiscum. 10Gavisus sum autem in Domino vehementer, quoniam tandem aliquando refloruistis pro me sentire, sicut et sentiebatis : occupati autem eratis. 11Non quasi propter penuriam dico : ego enim didici, in quibus sum, sufficiens esse. 12Scio et humiliari, scio et abundare (ubique et in omnibus institutus sum) : et satiari, et esurire, et abundare, et penuriam pati. 13Omnia possum in eo qui me confortat. 14Verumtamen bene fecistis, communicantes tribulationi me. 15Scitis autem et vos Philippenses, quod in principio Evangelii, quando profectus sum a Macedonia, nulla mihi ecclesia communicavit in ratione dati et accepti, nisi vos soli : 16quia et Thessalonicam semel et bis in usum mihi misistis. 17Non quia quro datum, sed requiro fructum abundantem in ratione vestra. 18Habeo autem omnia, et abundo : repletus sum, acceptis ab Epaphrodito qu misistis odorem suavitatis, hostiam acceptam, placentem Deo. 19Deus autem meus impleat omne desiderium vestrum secundum divitias suas in gloria in Christo Jesu. 20Deo autem et Patri nostro gloria in scula sculorum. Amen. 21Salutate omnem sanctum in Christo Jesu. 22Salutant vos, qui mecum sunt, fratres. Salutant vos omnes sancti, maxime autem qui de Csaris domo sunt. 23Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Jan napisał Księgę Objawienia podczas zesłania na wyspie Patmos (Obj 1:9).
Wyspa PatmosPołożenie na mapie wyspy Patmos

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić