„Na ten czas, gdy poczęli z wielkim głosem i z chwałą śpiewać, tedy Pan obrócił jedny przeciw drugim, Ammonity, Moabity i obywatele góry Seir, którzy ciągnęli przeciw Judzie, że się sami pomordowali.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Kronik 20,22

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Filipian 3:4

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Philippenses
3:1
De cetero, fratres mei, gaudete in Domino. Eadem vobis scribere, mihi quidem non pigrum, vobis autem necessarium.
3:2
Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem.
3:3
Nos enim sumus circumcisio, qui spiritu servimus Deo, et gloriamur in Christo Jesu, et non in carne fiduciam habentes,
3:4
quamquam ego habeam confidentiam et in carne. Si quis alius videtur confidere in carne, ego magis,
3:5
circumcisus octavo die, ex genere Isral, de tribu Benjamin, Hebrus ex Hebris, secundum legem pharisus,
3:6
secundum mulationem persequens Ecclesiam Dei, secundum justitiam, qu in lege est, conversatus sine querela.
3:7
Sed qu mihi fuerunt lucra, hc arbitratus sum propter Christum detrimenta.
3:8
Verumtamen existimo omnia detrimentum esse propter eminentem scientiam Jesu Christi Domini mei : propter quem omnia detrimentum feci, et arbitror ut stercora, ut Christum lucrifaciam,
3:9
et inveniar in illo non habens meam justitiam, qu ex lege est, sed illam, qu ex fide est Christi Jesu : qu ex Deo est justitia in fide,
3:10
ad cognoscendum illum, et virtutem resurrectionis ejus, et societatem passionum illius : configuratus morti ejus :
3:11
si quo modo occurram ad resurrectionem, qu est ex mortuis :
3:12
non quod jam acceperim, aut jam perfectus sim : sequor autem, si quomodo comprehendam in quo et comprehensus sum a Christo Jesu.
3:13
Fratres, ego me non arbitror comprehendisse. Unum autem, qu quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero qu sunt priora, extendens meipsum,
3:14
ad destinatum persequor, ad bravium supern vocationis Dei in Christo Jesu.
3:15
Quicumque ergo perfecti sumus, hoc sentiamus : et si quid aliter sapitis, et hoc vobis Deus revelabit.
3:16
Verumtamen ad quod pervenimus ut idem sapiamus, et in eadem permaneamus regula.
3:17
Imitatores mei estote, fratres, et observate eos qui ita ambulant, sicut habetis formam nostram.
3:18
Multi enim ambulant, quos spe dicebam vobis (nunc autem et flens dico) inimicos crucis Christi :
3:19
quorum finis interitus : quorum Deus venter est : et gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt.
3:20
Nostra autem conversatio in clis est : unde etiam Salvatorem exspectamus Dominum nostrum Jesum Christum,
3:21
qui reformabit corpus humilitatis nostr, configuratum corpori claritatis su, secundum operationem, qua etiam possit subjicere sibi omnia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
I Jan 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miriam jest pierwszą wymienioną kobietą która śpiewała w Biblii (II Mojż 15,21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.
Ps 121:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić