„Napominam tedy, aby przed wszystkiemi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi;”

Biblia Gdańska (1881): 1 Tymoteusza 2,1

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Filipian 3:15

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Philippenses
3:1
De cetero, fratres mei, gaudete in Domino. Eadem vobis scribere, mihi quidem non pigrum, vobis autem necessarium.
3:2
Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem.
3:3
Nos enim sumus circumcisio, qui spiritu servimus Deo, et gloriamur in Christo Jesu, et non in carne fiduciam habentes,
3:4
quamquam ego habeam confidentiam et in carne. Si quis alius videtur confidere in carne, ego magis,
3:5
circumcisus octavo die, ex genere Isral, de tribu Benjamin, Hebrus ex Hebris, secundum legem pharisus,
3:6
secundum mulationem persequens Ecclesiam Dei, secundum justitiam, qu in lege est, conversatus sine querela.
3:7
Sed qu mihi fuerunt lucra, hc arbitratus sum propter Christum detrimenta.
3:8
Verumtamen existimo omnia detrimentum esse propter eminentem scientiam Jesu Christi Domini mei : propter quem omnia detrimentum feci, et arbitror ut stercora, ut Christum lucrifaciam,
3:9
et inveniar in illo non habens meam justitiam, qu ex lege est, sed illam, qu ex fide est Christi Jesu : qu ex Deo est justitia in fide,
3:10
ad cognoscendum illum, et virtutem resurrectionis ejus, et societatem passionum illius : configuratus morti ejus :
3:11
si quo modo occurram ad resurrectionem, qu est ex mortuis :
3:12
non quod jam acceperim, aut jam perfectus sim : sequor autem, si quomodo comprehendam in quo et comprehensus sum a Christo Jesu.
3:13
Fratres, ego me non arbitror comprehendisse. Unum autem, qu quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero qu sunt priora, extendens meipsum,
3:14
ad destinatum persequor, ad bravium supern vocationis Dei in Christo Jesu.
3:15
Quicumque ergo perfecti sumus, hoc sentiamus : et si quid aliter sapitis, et hoc vobis Deus revelabit.
3:16
Verumtamen ad quod pervenimus ut idem sapiamus, et in eadem permaneamus regula.
3:17
Imitatores mei estote, fratres, et observate eos qui ita ambulant, sicut habetis formam nostram.
3:18
Multi enim ambulant, quos spe dicebam vobis (nunc autem et flens dico) inimicos crucis Christi :
3:19
quorum finis interitus : quorum Deus venter est : et gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt.
3:20
Nostra autem conversatio in clis est : unde etiam Salvatorem exspectamus Dominum nostrum Jesum Christum,
3:21
qui reformabit corpus humilitatis nostr, configuratum corpori claritatis su, secundum operationem, qua etiam possit subjicere sibi omnia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
I Piotr 1:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalm 111 jest tak zwanym psalmem akrostycznym. Każda z jego linii zaczyna się od innej litery alfabetu Hebrajskiego, od początku do końca (przez 22 litery).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Ps 91:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić