„Mięso mocarzy jeść będziecie, a krew książąt ziemskich pić będziecie, baranów, baranków, i kozłów, i cielców, którzy wszyscy potyli w Basan.”

Biblia Gdańska (1881): Ezechyjel 39,18

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Efezjan 3:14

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Ephesios
3:1
Hujus rei gratia, ego Paulus vinctus Christi Jesu, pro vobis gentibus,
3:2
si tamen audistis dispensationem grati Dei, qu data est mihi in vobis :
3:3
quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum, sicut supra scripsi in brevi,
3:4
prout potestis legentes intelligere prudentiam meam in mysterio Christi :
3:5
quod aliis generationibus non est agnitum filiis hominum, sicuti nunc revelatum est sanctis apostolis ejus et prophetis in Spiritu,
3:6
gentes esse cohredes, et concorporales, et comparticipes promissionis ejus in Christo Jesu per Evangelium :
3:7
cujus factus sum minister secundum donum grati Dei, qu data est mihi secundum operationem virtutis ejus.
3:8
Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia hc, in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi,
3:9
et illuminare omnes, qu sit dispensatio sacramenti absconditi a sculis in Deo, qui omnia creavit :
3:10
ut innotescat principatibus et potestatibus in clestibus per Ecclesiam, multiformis sapientia Dei,
3:11
secundum prfinitionem sculorum, quam fecit in Christo Jesu Domino nostro :
3:12
in quo habemus fiduciam, et accessum in confidentia per fidem ejus.
3:13
Propter quod peto ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobis : qu est gloria vestra.
3:14
Hujus rei gratia flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi,
3:15
ex quo omnis paternitas in clis et in terra nominatur,
3:16
ut det vobis secundum divitias glori su, virtute corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem,
3:17
Christum habitare per fidem in cordibus vestris : in caritate radicati, et fundati,
3:18
ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, qu sit latitudo, et longitudo, et sublimitas, et profundum :
3:19
scire etiam supereminentem scienti caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei.
3:20
Ei autem, qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intelligimus, secundum virtutem, qu operatur in nobis :
3:21
ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Jesu, in omnes generationes sculi sculorum. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział Salomonowi aby poprosił o cokolwiek pragnie a otrzyma to od niego, Salomon zaś poprosił o "serce rozumne, aby umiał sądzić ... lud i rozróżniać między dobrem i złem". Prośba ta podobała się Bogu tak że Salomon otrzymał mądrość taką jakiej nie miał żaden człowiek w historii (I Król 3:5-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.
Przyp 15:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić