„A iżby mocnie zachowywali ony dni Purym czasów swoich, jako im te postanowił Mardocheusz Żyd i Ester królowa i jako obowiązali dusze swe i potomstwo swe ku postom i ku wołaniu.”

Biblia Brzeska: Księga Estery 9,31

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List do Efezjan 2:2

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Ephesios
1Et vos, cum essetis mortui delictis et peccatis vestris, 2in quibus aliquando ambulastis secundum sculum mundi hujus, secundum principem potestatis aris hujus, spiritus, qui nunc operatur in filios diffidenti, 3in quibus et nos omnes aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostr, facientes voluntatem carnis et cogitationum, et eramus natura filii ir, sicut et ceteri : 4Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos, 5et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in Christo (cujus gratia estis salvati), 6et conresuscitavit, et consedere fecit in clestibus in Christo Jesu : 7ut ostenderet in sculis supervenientibus abundantes divitias grati su, in bonitate super nos in Christo Jesu. 8Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis : Dei enim donum est : 9non ex operibus, ut ne quis glorietur. 10Ipsius enim sumus factura, creati in Christo Jesu in operibus bonis, qu prparavit Deus ut in illis ambulemus. 11Propter quod memores estote quod aliquando vos gentes in carne, qui dicimini prputium ab ea qu dicitur circumcisio in carne, manu facta : 12quia eratis illo in tempore sine Christo, alienati a conversatione Isral, et hospites testamentorum, promissionis spem non habentes, et sine Deo in hoc mundo. 13Nunc autem in Christo Jesu, vos, qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine Christi. 14Ipse enim est pax nostra, qui fecit utraque unum, et medium parietem maceri solvens, inimicitias in carne sua, 15legem mandatorum decretis evacuans, ut duos condat in semetipso in unum novum hominem, faciens pacem : 16et reconciliet ambos in uno corpore, Deo per crucem, interficiens inimicitias in semetipso. 17Et veniens evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis, et pacem iis, qui prope. 18Quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem. 19Ergo jam non estis hospites, et adven : sed estis cives sanctorum, et domestici Dei, 20superdificati super fundamentum apostolorum, et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu : 21in quo omnis dificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, 22in quo et vos codificamini in habitaculum Dei in Spiritu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym.
I Sam 23:17

W Chrystusie

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Jan 15:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia wymienia aż 14 mężczyzna o imieniu Jonatan.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane...
Obj 2:26-27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić