„Tenci jest początek rzeczy, którą Panu czynił do Ozeasza, mówiąc tak ku niemu: Idź, a weźmi sobie żonę nierządnicę i syny nierządnice, abowiem ziemia iście się scudzołożyła, odchylając się od Pana.”

Biblia Brzeska: Księga Ozeasza 1,2

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: List Jakuba 4:7

Tytuł oryginalny
Epistola Catholica B. Jacobi Apostoli
4:1
Unde bella et lites in vobis ? nonne hinc : ex concupiscentiis vestris, qu militant in membris vestris ?
4:2
concupiscitis, et non habetis : occiditis, et zelatis : et non potestis adipisci : litigatis, et belligeratis, et non habetis, propter quod non postulatis.
4:3
Petitis, et non accipitis : eo quod male petatis : ut in concupiscentiis vestris insumatis.
4:4
Adulteri, nescitis quia amicitia hujus mundi inimica est Dei ? quicumque ergo voluerit amicus esse sculi hujus, inimicus Dei constituitur.
4:5
An putatis quia inaniter Scriptura dicat : Ad invidiam concupiscit spiritus qui habitat in vobis ?
4:6
majorem autem dat gratiam. Propter quod dicit : Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.
4:7
Subditi ergo estote Deo, resistite autem diabolo, et fugiet a vobis.
4:8
Appropinquate Deo, et appropinquabit vobis. Emundate manus, peccatores : et purificate corda, duplices animo.
4:9
Miseri estote, et lugete, et plorate : risus vester in luctum convertatur, et gaudium in mrorem.
4:10
Humiliamini in conspectu Domini, et exaltabit vos.
4:11
Nolite detrahere alterutrum fratres. Qui detrahit fratri, aut qui judicat fratrem suum, detrahit legi, et judicat legem. Si autem judicas legem, non es factor legis, sed judex.
4:12
Unus est legislator et judex, qui potest perdere et liberare.
4:13
Tu autem quis es, qui judicas proximum ? Ecce nunc qui dicitis : Hodie, aut crastino ibimus in illam civitatem, et faciemus ibi quidem annum, et mercabimur, et lucrum faciemus :
4:14
qui ignoratis quid erit in crastino.
4:15
Qu est enim vita vestra ? vapor est ad modicum parens, et deinceps exterminabitur ; pro eo ut dicatis : Si Dominus voluerit. Et : Si vixerimus, faciemus hoc, aut illud.
4:16
Nunc autem exsultatis in superbiis vestris. Omnis exsultatio talis, maligna est.
4:17
Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangieliję zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym ...
BG Efez 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas podróży Pawła do Rzymu jego statek którym płynął napotkał na złe warunki pogodowe które trwały aż 14 dni (Dz 27:27, Dz 27:33).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić