„Powiedziała Noemi do obu swych synowych: Odejdźcie, wróćcie każda do domu swej matki, a Pan niech postępuje z wami według swej dobroci, tak jak wy postępowałyście wobec zmarłych i wobec mnie!”

Biblia Tysiąclecia: Księga Rut 1,8

Clementine Vulgate
Księga Wyjścia 1:1

Tytuł oryginalny
Liber Exodus
1Hc sunt nomina filiorum Isral qui ingressi sunt in gyptum cum Jacob : singuli cum domibus suis introierunt : 2Ruben, Simeon, Levi, Judas, 3Issachar, Zabulon et Benjamin, 4Dan et Nephthali, Gad et Aser. 5Erant igitur omnes anim eorum qui egressi sunt de femore Jacob, septuaginta : Joseph autem in gypto erat. 6Quo mortuo, et universis fratribus ejus, omnique cognatione illa, 7filii Isral creverunt, et quasi germinantes multiplicati sunt : ac roborati nimis, impleverunt terram. 8Surrexit interea rex novus super gyptum, qui ignorabat Joseph. 9Et ait ad populum suum : Ecce, populus filiorum Isral multus, et fortior nobis est. 10Venite, sapienter opprimamus eum, ne forte multiplicetur : et si ingruerit contra nos bellum, addatur inimicis nostris, expugnatisque nobis egrediatur de terra. 11Prposuit itaque eis magistros operum, ut affligerent eos oneribus : dificaveruntque urbes tabernaculorum Pharaoni, Phithom et Ramesses. 12Quantoque opprimebant eos, tanto magis multiplicabantur, et crescebant : 13oderantque filios Isral gyptii, et affligebant illudentes eis, 14atque ad amaritudinem perducebant vitam eorum operibus duris luti et lateris, omnique famulatu, quo in terr operibus premebantur. 15Dixit autem rex gypti obstetricibus Hebrorum, quarum una vocabatur Sephora, altera Phua, 16prcipiens eis : Quando obstetricabitis Hebras, et partus tempus advenerit : si masculus fuerit, interficite eum : si femina, reservate. 17Timuerunt autem obstetrices Deum, et non fecerunt juxta prceptum regis gypti, sed conservabant mares. 18Quibus ad se accersitis, rex ait : Quidnam est hoc quod facere voluistis, ut pueros servaretis ? 19Qu responderunt : Non sunt Hebre sicut gypti mulieres : ips enim obstetricandi habent scientiam, et priusquam veniamus ad eas, pariunt. 20Bene ergo fecit Deus obstetricibus : et crevit populus, confortatusque est nimis. 21Et quia timuerunt obstetrices Deum, dificavit eis domos. 22Prcepit ergo Pharao omni populo suo, dicens : Quidquid masculini sexus natum fuerit, in flumen projicite : quidquid feminini, reservate.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym.
I Sam 23:17

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus urodził się za czasów panowania Cesarza Augusta - Łuk 2:1.
Cesarz Oktawian August

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko.
I Kron 29:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić